Обрати сторінку

Переміщення бізнесу на Кіпр


Зміни у світі бізнесу, які було ініційовано міжнародними, європейськими та національними установами та органами, призвели до безперервної і дедалі більшої потреби у законодавчому регулюванні та фінансових ресурсах у сфері корпоративного бізнесу.

Наша юридична фірма надає правову і практичну допомогу бізнесменам та інвесторам, які бажають застосувати передову практику і перемістити свій бізнес на Кіпр, щоб сміло зустріти новий економічний та фінансовий порядок та забезпечити оптимізацію свого оподаткування. Нижче наведено аргументи на підтримку переміщення бізнесу на Кіпр:

ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО НА КІПРІ ЗА 60 ДНІВ

14 липня 2017 року парламент Кіпру схвалив законопроект, який вносить поправки до Закону про податок на прибуток і дозволяє фізичній особі вважатися податковим резидентом на Кіпрі, за умови, що ця фізична особа проживає на Кіпрі протягом 60 днів (2 місяці) протягом року і належним чином дотримується наступних умов:

1. Фізична особа не перебуває в будь-якій іншій державі протягом одного або декількох періодів, що не перевищують 183 дні в цілому протягом податкового року;

2. Фізична особа не є податковим резидентом будь-якої іншої держави в цьому ж податковому році і є податковим резидентом Республіки Кіпр за умови, що будуть дотримані наступні умови:

(I) Фізична особа має перебувати на Кіпрі мінімум шістдесят (60) днів протягом повного податкового року;
(II) Фізична особа має здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність на Кіпрі, і / або працювати на Кіпрі, і / або займати посаду в будь-який час протягом податкового року;
Пояснюється, що фізична особа, яка виконує вищевказані умови, не вважається податковим резидентом Кіпру в податковому році, якщо в цьому році було припинено здійснення будь-якої підприємницької діяльності на Кіпрі і / або зайняття посади оподатковуваною особою Кіпру припинилося.
(III) Фізична особа повинна мати постійне місце проживання на Кіпрі (приватну або орендовану власність).

Розрахунок днів перебування на Кіпрі:
(А) День виїзду з Кіпру розглядається як день за межами Кіпру;
(Б) День прибуття на Кіпр вважається днем ​​перебування на Кіпрі;
(В) Прибуття на Кіпр і виїзд з Кіпру в один і той же день вважається одним днем ​​перебування на Кіпрі;
(Г) Виїзд і прибуття на Кіпр в той же день вважається одним днем ​​перебування за межами Кіпру.
Таким чином, відповідно до нових положень перевага надається фізичній особі, яка не є податковим резидентом будь-якої іншої держави в цьому ж податковому році, щоб перевести своє податкове місце проживання на Кіпр і обкладатися податком лише на доходи від діяльності, яку фізична особа здійснює на території Кіпру.

Зазначається, що для працевлаштування на Кіпрі з доходами, що перевищують € 100.000 на рік, 50% доходу звільняється від оподаткування протягом 10 років, що значно знижує його податок на прибуток. У той же час, фізична особа звільняється від податку на прибуток або оборонного податку на дивіденди і відсотки, отримані або на Кіпрі, або за його межами, за умови, що така особа є нерезидентом Кіпру.

Звільнення від оподаткування податкових резидентів Кіпру, які не мають постійного місця проживання на Кіпрі

Відповідно до моделі, яку було запроваджено у липні 2015 року, фізична особа, яка проживає більше 183 днів на рік на Кіпрі та, отже, є податковим резидентом Республіки Кіпр на підставі Закону “Про податок на прибуток” і при цьому не має постійного місця проживання на Кіпрі, звільняється від СПО (спеціального податку на оборону).

Фізичні особи, які є податковими резидентами та не мають постійного місця проживання на Кіпрі, звільняються від таких податків незалежно від того, чи дохід походить із джерела, що розташоване на території Кіпру або за межами його території:

 • 17% СПО (спеціальний податок на оборону) з дивідендів
 • 30% СПО з процентних банківських вкладів
 • 2,25% (3% з 70%) СПО з рентного доходу

Податкові пільги для осіб без постійного місця проживання на Кіпрі стосуються:

– фізичних осіб, які не мають постійного місця проживання на Кіпрі за походженням, або

– фізичних осіб, які були податковими резидентами Кіпру менше 17 років за останні 20 років, що передують відповідному податковому року.

Податкові пільги для осіб без постійного місця проживання на Кіпрі не стосуються фізичних осіб, для яких Кіпр є постійним місцем проживанням за походженням на підставі ст. 195 Закону “Про заповіти і спадкування”, або які є податковими резидентами Кіпру відповідно до Закону “Про податок на прибуток” протягом не менше 17 років за останні 20 років, що передують відповідному податковому року, незалежно від постійного місця проживання фізичної особи за походженням, але це правило не діє у двох випадках:

(1) якщо постійне місце проживання фізичної особи за вибором знаходиться за межами території Кіпру відповідно до ст. 195 Закону “Про заповіти і спадкування”, і така фізична особа не була податковим резидентом Кіпру за Законом “Про податок на прибуток” протягом будь-якого 20-річного періоду, що передує відповідному податковому року, при цьому постійне місце проживання за вибором означає намір придбати місце проживання та зробити його своїм постійним місцем проживанням,

(2) якщо фізична особа не була податковим резидентом Республіки Кіпр за Законом “Про податок на прибуток” протягом не менше 20 років поспіль до набрання чинності 16 липня 2015 року новими нормами про звільнення від оподаткування для осіб без постійного місця проживання на Кіпрі.

Податкові пільги для високооплачуваних працівників, місце роботи яких знаходиться на території Кіпру

Фізичні особи, які працюють на Кіпрі, мають річний дохід у розмірі більше 100 000 євро і стають податковими резидентами Кіпру, отримують знижку 50% на податок із заробітної плати на період 10 років. 

Податкові пільги для фізичних осіб-нерезидентів, які працюють на території Кіпру

Фізичні особи, які проживали закордоном до початку їхнього працевлаштування на Кіпрі і стають податковими резидентами Кіпру, отримують знижку 20% на податок із заробітної плати, при цьому максимальна сума знижки становить 8 550 євро. 

Податкові пільги стосовно доходу від найманої праці, отриманого закордоном

Фізичні особи, які є податковими резидентами Кіпру та надають послуги за межами Кіпру протягом більше 90 днів на рік роботодавцю, який не є резидентом Кіпру, або постійному іноземному представництву роботодавця, який є резидентом Кіпру, отримують знижку 100% податку на дохід від надання таких послуг. 

Податкові пільги стосовно пенсій

Для фізичних осіб, які отримують пенсію, що пов’язана з попереднім працевлаштуванням закордоном, ставка податку становить 5% із суми пенсії, що перевищує 3 420 євро. 

Звільнення від оподаткування сум, отриманих від страхування життя, та затверджених сум

Фізичні особи повністю звільняються від оподаткування будь-яких разових виплат за страхуванням життя або затверджених сум. 

Низький внесок на соціальне забезпечення

Внесок на соціальне забезпечення сплачується за ставкою 7,8% з валового доходу працівника, при цьому максимальна річна сума заробітної плати становить 54 396 євро.

Економічне відродження Кіпру

 • Міжнародні фінансові установи прогнозують зростання кіпрської економіки на рівні 2,5%-3%.
 • Кіпр повернувся на міжнародні фінансові ринки у рекордно короткі строки.
 • Рейтинг Кіпру було підвищено міжнародними кредитними рейтинговими агентствами (Moody’s, S&P, Fitch).
 • Рейтинг Кіпру вважається позитивним завдяки припливу депозитів у сумі 873 млн. євро у банківську систему Кіпру.
 • Кіпр припинив участь у програмі міжнародної підтримки 7 березня 2016 року.
 • Кіпрська економіка зростала швидше за середні темпи економічного росту в Єврозоні протягом перших трьох місяців року згідно з останніми даними Євростату.

Кіпр як фінансовий діловий центр

 • Консолідація публічних фінансів та вихід з програми економічного стимулювання
 • Сприятлива для бізнесу культура
 • Низькі операційні витрати
 • Привабливий та конкурентоздатний податковий режим для компанії, її власників та працівників
 • Можливості для інвестицій у бізнес: туризм, нерухомість, перевезення, дослідження і розробки, інновації (див. пункт про стартапи нижче).
 • Стратегічне розташування між Європою, Близьким Сходом та Африкою
 • Член ЄС та Єврозони
 • Стабільна і прозора система правового регулювання та система загального права Англії
 • Доступність високоякісних професійних послуг за конкурентними цінами
 • Наявність кваліфікованого багатомовного персоналу
 • Сучасна і розвинена інфраструктура
 • Макроекономічні перспективи та можливості

Можливість отримання дозволів на працевлаштування для працівників з країн ЄС та інших країн

Отримання громадянства Кіпру 

Кіпрська холдингова компанія 

Альтернативні інвестиційні фонди (АІФ) 

Податкові переваги Кіпру

 • “Переважно задовільний” оновлений рейтинг Глобального форуму ОЕСР, що відповідає нормативам ЄС та ОЕСР, CRS, EOI, BEPS, FATCA / доступ до директив ЄС
 • Одна з найнижчих у ЄС ставок податку на прибуток на рівні 12,5%
 • Звільнення від оподаткування дивідендів
 • Звільнення від податку на прибуток від продажу цінних паперів (акцій, облігацій, боргових цінних паперів)
 • Відсутність податків у джерела доходу
 • Відсутність податків на спадщину
 • Відсутність оподаткування прибутків на капітал (крім відчуження нерухомості на Кіпрі або акцій компанії, яка володіє нерухомістю на Кіпрі)
 • Відсутність правил стосовно недостатньої капіталізації
 • Відсутність правил стосовно контрольованої іноземної компанії (КІК)
 • Вирахування умовних процентів (ВУП) з інвестицій у кіпрські компанії

Сприятливий режим оподаткування інтелектуальної власності 

Для фізичних осіб, які працюють на Кіпрі, і дохід яких перевищує 100 000 євро на рік, діє знижка податку на доходи у розмірі 50% протягом перших 10 років роботи на Кіпрі, і вона поширюється на осіб, які не були податковими резидентами Кіпру протягом будь-яких 3 з останніх 5 податкових років до початку їхнього працевлаштування на Кіпрі (включаючи попередній податковий рік)

Для фізичних осіб, які працюють на Кіпрі, річний дохід яких становить менше 100 000 євро, та які переїхали до Кіпру для підтримки діяльності компанії, діє знижка у розмірі 20% доходу від найманої праці особи на Кіпрі (яка не була податковим резидентом Кіпру протягом попереднього податкового року) у сумі не більше 8 550 євро на рік протягом перших 10 років роботи на Кіпрі. Цей пільговий режим оподаткування діє до 2020 року.

Законодавство, що регулює стартапи (очікується схвалення Парламентом)

Кіпр надає податкові пільги, що стосуються інвестицій в інноваційні стартапи та малі і середні підприємства.

Ці пільги можуть отримати такі інвестори:

 • Існуючі інноваційні підприємства:витрати на дослідження і розробки становлять не менше 10% його сукупних операційних витрат принаймні в одному з трьох попередніх років
 • Нові інноваційні підприємства (стартапи): оцінка на основі бізнес-плану

Надаються такі податкові пільги:

 • Знижка до 50% податку на доходи фізичних осіб, які інвестують в інноваційні малі та середні підприємства, що відповідають встановленим вимогам
 • Верхній ліміт вирахування становить 150 000 євро на рік
 • Право заявити про податкову пільгу протягом 5-річного періоду
 • Якість життя на Кіпрі
 • Кіпр займає 1 місце серед “невеликих країн” з найнижчим рівнем злочинності.
 • Кіпр займає 1 місце у ЄС за чистотою води та пляжів
 • Освітні установи високого рівня
 • Багатонаціональне населення
 • Культура, історія та мистецтво, корені яких сягають у тисячоліття
 • Гостинність
 • Сонячна погода
 • Гастрономія

 

 та Середземне море…

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?