Обрати сторінку


Оподаткування та Податкове планування


 

 

Юридична фірма у повному обсязі надає консультації з питань податкового планування

клієнтам, які бажають оптимізувати свою міжнародну комерційну діяльність. Кіпр являє собою європейську державу з найбільш сприятливою податковою системою та має широку мережу угод про уникнення подвійного оподаткування. Нове законодавство, що набуло чинності з січня 2003 року , скасувало відмінності між місцевими компаніями та Міжнародними Бізнес Компаніями, (IBC), які утворили лише  одну з форм Кіпрських компаній.

Оподаткування резидентів Кіпру

Фізична особа вважається резидентом, якщо він/вона безперервно мешкає на Кіпрі, або на протязі одного або декількох періодів, що перевищують загалом 183 днів податкового року. Компанія є податковим резидентом (тобто постійно перебуває на Кіпрі), у разі, якщо управління та контроль її діяльності здійснюються з території Кіпру.

Податок на дохід юридичних осіб

Всі компанії, зареєстровані на Кіпрі, сплачують податок на дохід юридичних осіб, за виключенням судноплавних компаній, які сплачують корабельний збір. Ставка податку на дохід юридичних осіб складає 12.5%, за винятком авторських гонорарів (роялті).
Станом на 01 січня 2012 року сплату податку на дохід юридичних осіб було скасовано для 80% авторських гонорарів. Решта авторських гонорарів (20%) підлягає сплаті податку на дохід юридичних осіб, таким чином фактична ставка податку на інтелектуальну власність складає 2.5%.

Звільнення від сплати податку на дохід юридичних осіб, що виникає з активів у вигляді інтелектуальної власності, стає можливим після відрахування всіх прямих витрат, включаючи амортизацію витрат на придбання активів у вигляді інтелектуальної власності, а також витрати на сплату відсотків для фінансування придбання та/або вдосконалення активів у вигляді інтелектуальної власності.

До активів у вигляді інтелектуальної власності відносяться всі нематеріальні активи, авторські права, патенти та торгівельні марки.

Виправлена щорічний збір у розмірі € 350
Виправлена щорічний збір у розмірі € 350 фіксований щорічний збір у розмірі € 350 відноситься до всіх компаній, крім сплячої (не активний) компаній і компаній, які не є власниками будь-яких активів або власного майна, не контролюється Республікою Кіпр.

Несплати щорічного збору призведе зняття з обліку або викреслювати компанії від реєстратора компаній Кіпру.
Де компанія відновлено в Реєстратору протягом 2 років від зняття з обліку або викреслювати дати, додатковий певний штраф в розмірі € 500 буде введено.
Де компанія відновлено в Реєстратор після 2 років, фіксований щорічний податок буде збільшений до € 750.

Затримки з виплатою річних результатів податок у наступні штрафи:

 • у разі затримки до 2 місяців, 10% штрафу.
 • У разі затримки від 2 до 5 місяців, 30% штрафу.

Прибуток у вигляді дивідендів

Прибуток від дивідендів, які компанія отримує на Кіпрі в якості іноземної корпорації, звільняється повністю від оподаткування на Кіпрі,та не обкладається особливим податковим внеском на оборону у розмірі 17%, за умови, що компанії, яка отримує прибуток від дивідендів, належить,як мінімум, 1% акцій у компанії, що сплачує дивіденди. Однак це правило не застосовується, якщо більше 50% активів,які сплачує компанія, призводять до отримання прибутків від інвестицій, бо іноземний податок є значно нижчим, ніж податкова ставка на Кіпрі (нижче 5%).Більш того, дивіденди не вважаються за інвестиційний прибуток, коли їх було отримано від дочірніх підприємств. За Законодавством Кіпру, дивіденди повинні бути розподілені кожні два роки. У разі, якщо кіпрська резидентна компанія не розподілила свої дивіденди на протязі двох років,починаючи з початку податкового року, 70% нарахованого прибутку будуть вважатися за розподілені (нараховані дивіденди), та на них буде проведене нарахування 17% податкового внеску на оборону. Це правило застосовується при розподіленні дивідендів для акціонерів-резидентів. Суму нарахованих дивідендів буде зменшено сумою фактично сплачених дивідендів,які було розподілено на протязі двох років з прибутку відповідного податкового року.У випадку, коли фактичні дивіденди будуть сплачені після розподілення ‘’нарахованих дивідендів’’,податковий внесок на оборону буде нараховано тільки на додатково сплачені дивіденди.

Отримання процентного прибутку

Відсотки, які було отримано з активів у процесі комерційної діяльності,а також відсотки, які тісним чином пов’язані з комерційною діяльністю, обкладаються податком по ставці 12.5%.Пасивний відсотковий прибуток (такий, що було нараховано не в процесі діяльності комерційної компанії), нарахований або отриманий Кіпрськими резидентами, обкладається податковим внеском на оборону по ставці 30%.

Процентний прибуток від за ощадних облігацій та облігацій розвитку, а також відсотковий прибуток,напрацьований фондом заощаджень, підлягає оподаткуванню внеском на оборону по спеціальній ставці 3%.

Податок на оборону

Податком на оборону обкладаються прибутки, які були отримані від дивідендів та відсотків таким чином, який було зазначено у вище наведених пунктах.

Виплата дивідендів, процентів та роялті особам-неризидентам Кіпру

Податок з джерела не утримується, коли робиться виплата дивідендів, процентів та роялті фізичним та юридичним особам, які не є не резидентами Кіпру, не залежно від того, існує податкова домовленість між Кіпром та країною постійного мешкання отримувача прибутку, чи ні.

 

Прибуток з-за кордону

Прибуток, який було отримано від постійного представництва за кордоном, повністю звільняється від корпоративного податку, за винятком тих випадків, коли більше 50% діяльності виплаченого прибутку компанії призводять до отримання інвестиційного прибутку, бо іноземний податок є значно нижчим, ніж податкова ставка на Кіпрі (як мінімум на 5%).

Приріст капіталу від продажу цінних паперів повністю звільняється від податку на приріст капіталу та від податку на прибуток

Прибуток, отриманий від продажу цінних паперів, який було отримано фізичними особами-резидентами Кіпру,а також компаніями, не оподатковується, незалежно від того, є прибуток результатом приросту капіталу чи ні. Це чинне привило дозволяє холдинговим компаніям вести продаж акцій своїх дочірніх підприємств на Кіпрі при повній відсутності податків,а також дозволяє продавати акції самої Кіпрської холдингової компанії без оподатковування на Кіпрі,не залежно від діючих положень відповідної податкової угоди.

Відповідно до положень нового закону № 118(1) 2002 року, який набув чинності 1 січня 2003 року, до цінних паперів належать акції, облігації акціонерних спілок, державні облігації, установчі акції та інші цінні папери компаній або інших юридичних осіб, які були засновані на Кіпрі або за кордоном, а також опціони на такі цінні папери. Це законодавство   має безпосереднє відношення до операцій купівлі та продажу акцій. Воно передбачає нульову ставку податку з прибутку від продажу акцій, які були придбані до чи після 1/1/2003 року у компанії за кордоном, коли такий продаж було здійснено після 1/1/2003 року, впливу на вартість акцій це не має.

Приріст капіталу

Приріст капіталу від продажу нерухомості за межами Кіпру не підлягає оподатковуванню, та не оподатковується на Кіпрі податком на приріст капіталу. Приріст капіталу від продажу нерухомості на Кіпрі підлягає оподатковуванню по ставці 20%. Звільнення від податку на приріст капіталу від продажу цінних паперів не буде застосовано, якщо на продажні акції Кіпрської компанії було зареєстровано нерухомість. У разі продажу акцій такої компанії, приріст капіталу буде обкладено податком по ставці 20%.

Трансфертне ціноутворення

Принцип діяльності на ринкових заставах не застосовується по відношенню до операцій, які здійснюються між материнською компанією, зареєстрованою на Кіпрі, та її дочірньою компанією, що на 100% знаходиться в прямій власності осіб, які постійно проживають на території Кіпру.

Податкові збитки

Збитки можуть бути перенесені у наступні податкові періоди та бути відраховані з прибутків наступних періодів.

Директива ЄС “ Материнська компанія – дочірні підприємства”

Застосування вище наведеної директиви на Кіпрі скасовує податок з джерела дочірнього підприємства на дивіденди, які воно виплачує своїй материнський компанії-резиденту ЄС, у разі коли материнський компанії належить більше 1% акцій у дочірньому підприємстві на протязі невизначеного терміну часу (спершу ця директива ЄС передбачала 25% акцій та строковість дії в декілька років).

Однобічний податковий кредит

У діяльності буде позначено, що податковий кредит буде видано на Кіпрі, на будь-який податок, податок на оборону та податковий податок включно, на суму податку, сплаченого у іноземній державі, включаючи базовий місцевий податок з корпорації, що було сплачено дочірнім підприємством або податок до джерела походження, який було утримано при виплаті дивідендів на Кіпрі.

Пільги для групи компаній

Положення даного законодавства дозволяють компаніям у рамках однієї й тієї ж групи переводити збитки зі збиткових компаній на баланс прибуткових компаній, у тому разі, якщо усі компанії групи являються резидентами Кіпру. Для того, щоб дві компанії були визнані членами однієї спілки, обидві вони повинні бути дочірніми підприємствами третьої компанії на 75%,або одна компанія повинна бути дочірнім підприємством іншої на 75%, у тому розумінні, що холдинговій компанії прямо або опосередковано належить 75% або більше акцій,та вона прямо або опосередковано має право на 75% або більше від прибутку та активів у разі розпуску дочірнього підприємства.

Реорганізація, злиття, поглинення, об’єднання компаній

У податковому законодавстві Кіпру існує положення Директиви ЄС про реорганізацію (злиття, поділ, передачу активів та обмін акціями, об’єднання компаній без податку з корпорації, податку на приріст капіталу й трансферних зборів), яке використовується у вельми ліберальний спосіб. Правила по реорганізації застосовуються до фізичних та юридичних осіб,членів ЄС та третіх країн світу.

Зміна Доміциля

Відповідно до положень статей 354А-354Р Кіпрського закону “Про компанії”, Гл.113, кіпрські компанії та іноземні компанії,що розташовані на Кіпрі, можуть змінити доміциль на іншу іноземну юрисдикцію, що дає можливість іноземним холдинговим компаніям перенести свій доміциль на Кіпр, не завдаючи проблем загальній податковій структурі.

Котирування акцій на фондовій біржі

Компанії Кіпру, як і Кіпрські холдингові компанії, можуть вийти на Фондову Біржу Кіпру або інші міжнародні біржі, за умови, якщо в Установчий договір кіпрської компанії буде внесено потрібні зміни, що є необхідні для публічної компанії. Для виводу акцій Кіпрської публічної компанії на біржу й для підготування необхідних документів використовуються послуги брокера.

Правило слабкої капіталізації

Законодавство Кіпру не передбачає правила слабкої капіталізації, таким чином, для компаній Кіпру не передбачене мінімальне співвідношення позики та власних активів. Це дозволяє Кіпрський компанії вільно отримувати позику та відраховувати сплачені проценти з позики материнській компанії.

Законодавство про підконтрольну іноземну компанію

У Законодавстві Кіпру відсутня концепція підконтрольної іноземної компанії. Було прийняте рішення Європейського Суду, з якого правило про підконтрольність іноземної компанії не застосовується, коли дочірнє підприємство з країн ЄС веде у даній країні реальну комерційну діяльність. В такому випадку використання Кіпрської компанії є вигідним для підприємців у якості дочірнього підприємства, або Кіпрської Холдингової компанії – у якості материнської компанії, до діяльності якої неможливо віднести прибуток, що було отримано від неоподаткованої юрисдикції або від пасивної діяльності.

Податок на спадок

Податок на успадкування на Кіпрі було скасовано з 1 січня 2000 року

Державне мито

Державне мито сплачується, коли укладається угода, оформлюються документи та ін., які мають причетність до активів на Кіпрі, незалежно від того, де були підписані такі документи або контракти. Угоди стосовно реорганізації та контракти, які мають відношення до активів або бізнесу за кордонами Кіпру, звільняються від сплати державного мита.

ПДВ

Стандартна ставка ПДВ на Кіпрі становить 17% до 13/1/2013, 18% від 14/1/2013 до 12/1/2014 і 19% від 13/1/2014 року, далі.

Існують також наступні пільгові ставки: пільгова ставка 8% для підприємств, що працюють в сфері ресторанного бізнесу, туризму або перевезень; пільгова ставка 5% при будівництві або придбанні житла на Кіпрі, яке використовується в якості основного або постійного місця проживання місцевими жителями або іноземцями, незалежно від того, чи постійно вони проживають на території Кіпру, чи ні; пільгові ставки 5% або 0% для поставки різноманітної продукції, а також звільнення від сплати ПДВ для наступних сфер діяльності: фінансові послуги, лікарняне та медичне забезпечення, поштові послуги, страхування, оренда нерухомості, а також передача нерухомості у власність за умови, що заява на отримання дозволу на будівництво була подана до 01.05.2004 р.

ПДВ обкладаються товари та послуги на Кіпрі, а також імпорт товарів на Кіпр. ПДВ нараховується на всі продані на Кіпрі товари та надані на Кіпрі послуги, які не потрапляють під виключення (операції, оподатковані ПДВ).

Місце продажу товарів визначається місцем розташування товарів на момент доставки покупцеві. Послуги вважаються наданими на місці, де знаходиться особа, що їх здійснила(базове правило), за винятком спеціальних випадків.

Спеціальні правила застосовуються, наприклад, до рекламної діяльності, прав на інтелектуальну власність, деякі професійні послуги, у сфері телекомунікацій. Послуги в цих сферах діяльності вважаються наданими в місці, де перебуває користувач послуг.

Особою, що надає послуги, вважається та, яка перебуває у певній країні, якщо у неї є комерційне підприємство в цій країні, і ніде більше, або якщо у неї немає комерційного підприємства, але її

звичне місце проживання знаходиться у даній країні ( для юридичних осіб це країни їх реєстрації) або вона має такі установи в цій країні та в іншому місці, але їх створення більш тісно пов’язані з постачальною діяльністю. Таким чином, в залежності від характеру й належності послуг, а також місцерозташування, Кіпрська Компанія може підлягати реєстрації в органах ПДВ на Кіпрі, або не мати такого права та зобов’язаннь та таке реєстрування.

Обов’язкова реєстрація в органах ПДВ:

Кіпрська компанія, яка займається на території Кіпру поставкою товарів чи послуг, що обкладаються ПДВ, зобов’язана зареєструватися в органах ПДВ, якщо вартість поставлених нею товарів чи послуг перевищує 15,600 євро.

Якщо компанія займається продажем товарів або послуг, що обкладаються ПДВ за стандартною або зниженою ставкою, на вартість таких товарів або послуг нараховується ПДВ за передбаченою законом ставкою. Обов’язок зареєструватися в органах ПДВ також виникає в результаті скасування ПДВ за послуги, надані за кордоном.

Кіпрська компанія повинна розглядати такі послуги, якщо вони були надані нею на Кіпрі, в процесі комерційної діяльності, і враховувати їх у цілях ПДВ. ПДВ, яке має відношення до оподатковуваних поставок, збільшує суму відшкодованого вхідного податку.

Якщо Кіпрська компанія поставила товари або надала послуги на Кіпрі тільки один раз, але вартість цих товарів або послуг перевищує 15,600 євро, теж виникає необхідність реєстрації Компанії в органах ПДВ.

Якщо Кіпрська компанія робить поставки товарів, які обкладаються нульовою ставкою ПДВ, і якщо обсяг поставок перевищує 15,600 євро, вона все одно зобов’язана зареєструватися в органах ПДВ, незважаючи на те, що ПДВ фактично не нараховується.

Добровільна реєстрація:

Кіпрські компанії, які були засновані на Кіпрі і постачають товари або послуги за межами Кіпру, не зобов’язані реєструватися в органах ПДВ.

Тим не менш, Кіпрська компанія, яка не зобов’язана реєструватися за законом «Про ПДВ», при дотриманні деяких умов (наприклад, установа, реєстрація або управління компанією на Кіпрі) має право добровільно зареєструватися в органах ПДВ та отримати реєстраційний номер ПДВ.

Реєстрація здійснюється з дня подання заяви або з більш ранньої дати згідно із запитом компанії. Це правило дозволяє Кіпрським компаніям, заснованим на Кіпрі, отримувати номер ПДВ, фактично не нараховуючи ПДВ на свої товари та послуги.

Як результат, компанія має право на відшкодування ПДВ по придбаним на Кіпрі товарах і послугах. Необхідно зауважити, що Кіпрські компанії з оборотом оподатковування менш 15,600 євро також можуть зареєструватися в органах ПДВ.

Відсутність обов’язків й права на реєстрацію в органах ПДВ:

Кіпрські компанії, які були засновані на Кіпрі і, крім іншого, постачають такі послуги, що не обкладаються ПДВ, не зобов’язані і не мають права реєструватися в органах ПДВ.

Це такі компанії, які надають фінансові послуги, послуги страхування та перестрахування, включаючи операції, що здійснюються страховими агентами, брокерами та агентами брокерів. Не обкладаються ПДВ отримані відсотки і орендна плата при оренді нерухомості.

Оподаткування фізичних осіб

Фізична особа вважається податковим резидентом Кіпру, якщо вона проживає на Кіпрі більше 183 днів у податковому році.

Якщо фізична особа є податковим резидентом Кіпру, прибутковим податком обкладається прибуток, нарахований або виплачений на території Республіки Кіпр і за межами Республіки.

Якщо фізична особа не є податковим резидентом Кіпру, прибутковим податком Кіпру обкладається тільки прибуток, нарахований або виплачений на території Республіки Кіпр. Оподаткований прибуток (фактичний прибуток за вирахуванням усіх податкових знижок) буде обкладено прибутковим податком наступним чином:

– до EUR 19,500 нуль

– від EUR 19,501-28,000: 20%, Накопичувальний податок: EUR 1700,00

– від EUR 28,001-36,300: 25%, Накопичувальний податок: EUR 3775,00

– від EUR 36,301-60,000: 30%, Накопичувальний податок: EUR 10885,00

– вище EUR 60,301: 35%

– Відповідно з січня 1rst 2012 року, роботодавець з річної зарплати понад € 100, 000 вигоду від 50% звільнення від податків строком на 5 років.

Договори про уникнення подвійного оподаткування

* Для дивідендів, відсотків і роялті, отриманих (Rcvd) на Кіпрі, в таблиці наведено ставки податку, який утримується в країнах у джерела виплати, які підписали договір про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром з доходів, які будуть отримані на Кіпрі. Прибутковий податок, сплачений за кордоном кредитується відносно будь-якого податку, що підлягає сплаті на Кіпрі, якщо такі існують. Крім того, на Кіпрі немає податку для дивідендів, отриманих від іншої кіпрської компанії, на виплату дивідендів, отриманих від іншої іноземної компанії, якщо Кіпрська компанія – отримувач володіє 1% або більше її акцій, або на дивіденди, отримані від іноземних компаній з постійним представництвом на Кіпрі.

** Виплата дивідендів і відсотків, сплачених з Кіпру нерезидентам, звільняється від податку на Кіпрі. Сума відсотків, сплачених з Кіпру включає 15% прибуткового податку, якщо він не підпадає під звичайну діяльність компанії. Роялті, які виплачуються з Кіпру для використання за межами Кіпру, вільні від податку на Кіпрі, але включають 10% прибуткового податку, якщо вони призначені для використання на Кіпрі.

*** Вірменія, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан та Україна вважають себе зв’язаними договором, підписаним з колишнім СРСР. Ціни вказані тільки на договори Кіпр / СНД.

Country Dividends % Interest % Royalties %
Received in Cyprus Paid from Cyprus Received
in Cyprus
Paid
from
Cyprus
Received
in Cyprus
Paid from Cyprus
Andorra 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 (30) 0 (30) 5 5 5 5
Austria 10 10 0 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0
Belarus 5 (17) 5 (17) 5 5 5 5
Belgium 10 (8) 10 (8) 10(6, 18) 10(6,18) 0 0
Bulgaria 5 (22) 5 (22) 7 (6,23) 7 (6) 10 (23) 10
Canada 15 15 15 (4) 15 (4) 10 (5) 10 (5)
China 10 10 10 10 10 10
Czech Rep. 0 (28) 0 (28) 0 0 0(29) 0(29)
Denmark 0 (6,32) 0 (6,32) 0 0 0 0
Egypt 15 15 15 15 10 10
Ethiopia 5 5 5 5 5 5
Estonia 0 0 0 0 0 0
Finland 5(35) 5(35) 0 0 0 0
France 10 (36) 0 10 (10) 10 (10) 0 (3) 0 (3)
Georgia 0 0 0 0 0 0
Germany 5(36) 5(36) 0 0 0 0
Greece 25 25 10 10 0 (11) 0 (11)
Guernsey 0 0 0 0 0 0
Hungary 5 (8) 0 10 (6) 10 (6) 0 0
Iceland 5 5 0 0 5 5
India 10 (37) 10 (37) 10 (10) 10 (10) 15 (14) 10 (15)
Iran 5 5 5 5 6 6
Ireland 0 0 0 0 0 (11) 0 (11)
Italy 15 0 10 10 0 0
Jersey 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 5 5
Kyrgyzstan(19) 0 0 0 0 0 0
Latvia 0 0 0 0 0 0
Lebanon 5 5 5 5 0 0
Lithuania 0 0 0 0 5 5
Luxembourg 0 0 0 0 0 0
Malta 0 15 10 10 10 10
Mauritius 0 0 0 0 0 0
Moldova 5 (26) 5 (26) 5 5 5 5
Montenegro(25) 10 10 10 10 10 10
Norway 0(12) 0 0 0 0 0
Poland 0(34) 0(34) 5(6) 5 (6) 5 5
Portugal 10 10 10 10 10 10
Qatar 0 0 0 0 5(27) 5 (27)
Romania 10 10 10 (6) 10 (6) 5 (7) 5(7)
Russia 5 (16) 5 (16) 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 5 5
Serbia (25) 10 10 10 10 10 10
Seychelles 0 0 0 0 5 5
Singapore 0 0 10 (6,24) 10 (6,24) 10 10
Slovakia 10 10 10 (6) 10 (6) 5 (7) 5 (7)
Slovenia 5(31) 5(31) 5 5 5 5
South Africa 0 0 0 0 0 0
Spain 0(39) 0(39) 0 0 0 0
Sweden 5 (8) 5 (8) 10 (6) 10 (6) 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0
Syria 0 (8) 0 (8) 10 (4) 10 (4) 10 10
Tadzhikistan(19) 0 0 0 0 0 0
Thailand 10 10 15 (20) 15 (20) 5 (21) 5 (21)
Ukraine (33) 5 (19) 5(19) 2 2 5 (33) 5 (33)
U.A.E. 0 0 0 0 0 0
U.K. 15(13) 0 10 10 0 (3) 0 (3)
USA 5(9) 0 10 (10) 10 (10) 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0

 

 1. 15%, якщо компанія-одержувач контролює менше 25% голосуючих акцій або будь-якої особи.
 2. 15%, якщо виплати отримані особою, яка контролює менше 10% голосуючих акцій.
 3. 10%, якщо компанія-одержувач володіє не менше 25% від капіталу компанії, що платить. Однак, якщо німецький корпоративний податок на розподілений прибуток нижче, ніж на розподілений прибуток, і різниця між двома ставками становить 15% або більше, прибутковий податок збільшується з 10% до 27%. У всіх інших випадках він становить 15%.
 4. Податок не повинен перевищувати прибуток, обкладений податком, з якого виплачуються дивіденди.
 5. 5%, якщо виплати отримані особою, яка контролює менше 50% голосуючих акцій.
 6. Якщо компанія-отримувач контролює менше 10% голосуючих акцій, таким чином, вона має право на компенсацію надлишкових ACT, які віднімаються у Великобританії (якщо вона контролює більше 10% голосів, то не має права на повернення).
 7. 15%, якщо управління компанії-одержувача має менш ніж 10% голосуючих акцій.
 8. Нуль на літературні, драматичні, музичні або художні роботи.
 9. Нуль роялті для літератури, мистецтва чи науки, кіно і телебачення.
 10. 5% роялті на кіно і телебачення.
 11. Ніл, якщо виплати робляться до уряду або для гарантії експорту.
 12. Нуль, якщо виплати робляться до уряду іншої держави.
 13. Нуль, якщо виплати робляться до уряду іншої держави, щодо банківських кредитів, у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання або якого-небудь товару.
 14. Нуль, якщо виплати робляться до уряду, банків та фінансових інститутів.
 15. Нуль, якщо виплати – це роялті на літературні, художні або наукові праці, включаючи фільми, телевізійні фільми і радіомовлення.
 16. 10% в області авторського права на твори літератури, мистецтва або науки, включаючи кінематограф фільми і фільми або плівки для радіо-і телевізійного мовлення.
 17. Якщо інвестиції менше, ніж € 200,000, дивіденди обкладаються податком в 15% від прибуткового податку, який зводиться до 10%, якщо компанія-одержувач контролює 25% і більше компанії-платника.
 18. Договір передбачає податки на дивіденди, але Греція не накладає жодного податку відповідно до свого законодавства.
 19. 5% роялті на плівки (окрім фільмів, що мають транслюватися по телебаченню).
 20. Немає податку на відсотки або депозити в банківських установах.
 21. Ця ставка застосовується до компаній холдингу безпосередньо не менше 25% від статутного капіталу компанії, яка сплачує дивіденди. У всіх інших випадках податок становить 10%.
 22. Ця норма не застосовується, якщо виплата проводиться суб’єктом господарювання Кіпру, міжнародних резидентом Болгарії, які володіють прямо або побічно принаймні 25% від статутного капіталу особи Кіпру.
 23. 10% для виплат технічних, управлінських чи консультативних природ.
 24. Ця ставка застосовується щодо патентів, товарних знаків, креслень або моделей, планів секретних формул або процесів, або будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання або за інформацію щодо промислового комерційного або наукового досвіду.
 25. 10%, якщо дивіденди сплачуються компанією, в яку фактичний власник вклав менше € 100,000.
 26. 7% при оплаті в банк або фінансову установу.
 27. 10% на відсотки, отримані фінансовою установою або коли вони відносяться до продажу в кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання або товарів.
 28. Ця ставка застосовується для будь-якого авторського права на літературні, драматичні, музичні, художні або наукові роботи. 10% ставка застосовується для промислового, комерційного або наукового обладнання. 15% ставка застосовується щодо патентів, товарних знаків, креслень або моделей, планів секретних формул або процесів.
 29. Ця ставка застосовується до окремих акціонерів, незалежно від їх відсотка акцій. Управління Компанії з менш ніж 10% голосуючих акцій мають право на цей показник.
 30. Застосовується до будь-яких відшкодувань за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (в тому числі кінематографічні фільми, диски або касети для радіо-чи телевізійного мовлення), комп’ютерні програми, будь-який патент, торгову марку, дизайн або модель, план, секретну формулу або процес, або за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

(За винятком договорів, які ще не вступили в силу; посилання на примітки в дужках після ставки, і застосовується до платежів в обох напрямках, якщо не вказано інше, всі ставки у відсотках; Для країн, що не перераховані, правила занадто складні, щоб повідомити про це тут)

Положення про щадний податковий режим ефективне, про те, що якщо податок є “щадним”, тобто таким, від якого звільняються на Кіпрі, зараховується до податкових зобов’язань інвестора в його рідній країні (договір партнерства), як якби він дійсно був виплачений на Кіпрі. Положення про щадний податковий режим дійсне завдяки договорам з наступними країнами:

 • Канада
 • Чеська Республіка
 • Данія
 • Німеччина
 • Греція
 • Індія
 • Ірландія
 • Італія
 • Мальта
 • Румунія
 • Словаччина
 • Швеція
 • Сирія
 • Великобританія
 • Югославія

Податки повністю або частково скасовуються в наступних випадках:

Податок на відсотки, сплачені за кредитами для економічного розвитку на Кіпрі (Канада, Данія, Німеччина, Франція, Великобританія)

Податкове звільнення з причини відрахування до інвестицій в Кіпр (Канада, Великобританія)

Податок на відсотки або прибуток, який не оплачується через податкові пільги, полегшення або звільнення на Кіпрі (Чеська Республіка, Греція, Ірландія, Румунія, Словаччина, Югославія)

Податки не нараховуються на дивіденди (15%), якщо звільнення від них дається для потреби економічного розвитку на Кіпрі (Данія, Німеччина, Франція)

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?