Обрати сторінку


Судноплавне право


Адміністративна юрисдикція в основному базується на нормах адміністративного права, що встановлюють режим перебування іноземних суден у внутрішніх морських водах прибережної держави.
Морське право є одним із основних напрямків діяльності нашої фірми , яка надає юридичні послуги своїм клієнтам  у оформленні кредитів на придбання суден  та морських іпотек, реєстрування Кіпрських судноходних компаній, оформлення суден під прапором Кіпру та реєстрування  суден під прапорами інших юрисдикцій.
Кіпр сьогодні являє собою один із найбільших у світі реєстрів,посідає сьоме місце, та є одним  із найбільших центрів корабельного   експлуатаційного управління операторів морських суден.
Кіпр ратифікував переважну більшість діючих міжнародних морських конвенцій і є повноправним членом Ради Міжнародної морської спілки.В якості нового члена ЄС,Кіпр модернізує своє морське законодавство відповідним чином до європейських стандартів та приймає активну участь у процесі європейського законотворення та у розробці європейських ініціатив  ShortSeaShipping таEuromed.
Чому, власне , Кіпр: Суверенний прапор–  міжднародный  мореплавний центр: 
• Член Европейської Спілки
• Демократична  країна з  вільною  риночною  економікою
• Стратегічне  розташування Кіпру, на перехресті  трьохконтинентів.
• Сучасні  й ефективні  правові, бухгалтерськи  й  банковськи послуги,які було засновано    на загальних підставах английського  законодавства.
• Режимліберально- прямихіноземних  інвестицій, який дозволяє  100%-ну іноземну участь  у переважній більшості  секторів  економіки країни.
• Відсутність  валютногоконтролю  й  вільний перебіг   іноземних коштів
• Чинність Угоди проподвійне оподаткування із 40 країнами світу.
• Відсутність податку  наприбуток  від  операції  або управління кіпрського зареєстрованогосудна,або на дивіденди,які були отриманівід  компанії-судновласника.
• Відсутність податку наприріст капіталу  від  продажу абопередачі  кіпрськогозареєстрованого  судна  або  акцій  компанії судновласника.
• Відсутність податку  нанерухомість, науспадкування   акцій судновласницької компанії.
• Відсутність  податку  на винагороду  співпрацівників та членівекіпажу
• Відсутність митного збору  наіпотечнесвідоцтвоабо інші документи  безпеки
• Країна уклала та підписала незлічені международні  морськиконвенції
• ДвосторонняУгода із 29  Державами Світу, через які  кіпрськи судна отримують або національну, або  привілейовану  національну  приналежність упортахінших країн.
• Конкурентоспроможні  затратына реєстрацію   суден та щорічний  податокна тоннаж.
• Повний  захист  дляфінансистів  та  залогоутримувачів.
• Сприятливий   податковий  режимдля управління  судном
• Низьки установкита  експлуатаційні  витрати  для компанії.
• Прекраснітелекомунікаціїй легкийдоступповітряним шляхом, а також  морським.
• Доступныйвисококваліфікований  управлінський, офісний досвідченийштатспівпрацівників.
Морськи іпотеки
Юридична фірма спеціалізується на оформленні морських іпотек та  кредитних договорів по придбанню судів, від  складання   до підпису  всіх необхідних документів,  (Нормативний договір  іпотечної застави й
Акт пактів, Меморандум про угоду (MOA), Корпоративні повноваження,перевідступлення прибутку,страхування та компенсації,застава Акції  та ін. Ми співпрацюємо  із найбільшими юридичними фірмами та іноземними банками, серед яких Nordea Bank, Norge ASA, Осло, Fortis Bank SA / NV, Федеральний банк реконструкції, AS Eesti, Krediidipank, Естонії і т.д.
Морськи перевезення та послуги
Продаж судна (Меморандум про угоду, доповнення, купча і т.д.), купівля
судна, зміни прапора судна, видалення суден з реєстру,  контракти по суднобудівництву, оформлення документів для екіпажу,оформлення книжок моряків,поновлення чинності морськихліцензій,наприклад,
радіо-ліцензія,  сертифікатів CLC та CSR,й інші послуги.
Судноплавні компанії, реєстрація суден та оподаткування
Кіпрський реєстр судів дає дозвіл на реєстрацію судноплавної компанії без надання банківських рекомендаційних листів. Компанію спочатку можна зареєструвати на номінальних власників акцій, які в свою чергу передають акції реальним власникам.
 Після реєстрації кіпрської судноплавної компанії, на її ім’я реєструється судно під кіпрським прапором. З 1 травня 2004 року, після внесення  поправок до кіпрського закону «Про торгівельне судноплавство», судно може бути зареєстровано у кіпрському реєстрі на наступних умовах:
(а) Якщо більше ніж  50% акцій судна знаходяться у власності громадянина Кіпру або громадянина з держав ЄС ,або громадянина з країни-учасниці Європейської зони економічної  угоди, який, якщо постійно
 не проживає на Кіпрі, призначили й підтримують протягом усього періоду
реєстрації    судна в Кіпрському  реєстрі судів, уповноваженого представника на Кіпрі, або
(Б) Усі акції корабля є власністю однієї або кількох юридичних осіб, які були зареєстровані і працюють відповідно до законів Кіпру, за їхньою юридичною адресою на Кіпрі, або, були зареєстровані й працюють відповідно до Законів членів
держави ,з офісом розташованим в ЄС, та призначили “уповноваженого представника” шляхом реєстрування у Кіпрському судовому реєстрі,
 або передали  “управління
судном, із точки зору його безпеки ” експлуатаційному оператору, одній з   25 країн-членів ЄС,із зареєстрованими  офісами на Кіпрі, або, були зареєстровані та працюють за межами Кіпру .
Реєстрації суден та кораблів
Попередня реєстрація судна під прапором Кіпру повинна здійснюватись із дотриманням процедури подання визначеної документації. Протягом 6-9 місяців після цього судно повинно бути постійно зареєстроване у Реєстрі судів Кіпру(постійна реєстрація ).
Судна,   які є зареєстровані в іноземному реєстрі ,можуть бути зареєстровані й, паралельно ,також   в Кіпрському реєстрі
(паралельна реєстрація). Умови наступні:
• судно має бути зафрахтоване без екіпажу компанією Кіпру
• закони країни початкового(основного) реєстрування судна повинні дозволяти паралельну реєстрацію в іншому реєстрі
• До Кіпрського реєстру судів необхідно подати письмову заяву з іноземного корабельного реєстру та від кредиторів з іпотеки (за наявності таких).
Вище наведеним чином Кіпрське законодавство дозволяє реєстрацію Кіпрського судна,   яке було зафрахтоване  без екіпажу,іноземною корпораціею,для паралельної реєстрації в іноземному реєстрі.
Кіпрська судноплавна компанія з судном, яке є зареєстрованим на її ім’я,та яке також ходить під прапором Кіпру у міжнародних водах,сплачує податок на тоннаж та звільняється від усіх інших податків.А саме:
Відсутність податку з прибутку корпорації або дивідендів;
Відсутність прибуткового податку з заробітної плати офіцерів екіпажу;
Відсутність податку на приріст капіталу з передачі акцій;
Відсутність податку на успадкування акцій.
Нове торгівельне тоннажне податкове законодавство 44 (I) 2010
Нова система корабельних зборів для торгівельного судноплавства на Кіпрі, яке передбачає повне звільнення від податку на прибуток,була схвалена  Європейською комісією 24 березня 2010 року (Справа № 37/2010),у відповідності до програми Державної Допомоги Морському Транспорту.Закон був прийний у травні 2010 року, й застосовується з початку фіскального 2010 року по 31.12.2019 рік.
Цю спрощену система корабельного збору вперше було затверджено для членів спілки ЄС з відкритим реєструванням, роблячи, таким чином ,її посильною для міжнародного судноплавного бізнес-товариства.Основні положення нової податкової системи корабельних зборів наведено нижче:
Бенефіціари
Новий закон значно розширює можливості отримання пільги власниками суден,зареєстрованих під іноземним прапором.Іншими словами,бенефіціарами судновласників,фрахтователів та корабельних менеджерів,осіб або закладів повинні бути резидентами Кіпру.
Він поширюється також на податкові пільги,які раніше охоплювали лише прибутки від експлуатації судів та судноплавної діяльності.
Корабельний збір розраховують виходячи з чистого вмісту судна та встановлених законодавством норм.Ставки,які застосовуються відносно керуючих судном,становлять 25% від тих ставок,що застосовують до судновласників та фрахтователів.
Кваліфікаційна судноплавна діяльність
Будь-яка комерційна діяльність,яка включає у себе використання морського транспорту,управління командою судна та/або технічне управління,розглядається у якості кваліфікаційної діяльності.
Поняття морського транспорту включає у себе традиційні вантажні та  пасажирські перевезення
Режим спеціально виключає певні типи суден, такі, як рибальські с,а також додаткові послуги,такі, як розміщення у готелях,харчування,розваги та торгівлю у роздріб на борту кваліфікаційного судна,вантажно-розвантажувального судна,оформлення квитків та  діяльність пасажирських терміналів.
Буксирування,днопоглиблювань-ні роботи та прокладення кабеля, також потрапляють під дію корабельного збору.
Судновласники
Cудновласники ЄС/суден під прапором ЄЕП  та/або суден,які ходять під прапором третіх країн світу,мають право на власний  вибір обкладатися податком,у відповідності до системи корабельних зборів.
Власники суден,які є  зареєстровані під прапором третіх країн,повинні виконувати певні вимоги,для того щоб мати можливість обкладатися податком у відповідності до нового режиму.
Частина їхньої флотилії має включати у себе ті судна,що є зареєстрованими під прапором ЄС, та їхня частка не повинна зменшуватися на протязі 3-х наступних років після реалізації опціона,а також комерційне та стратегічне управління флотилією повинно здійснюватись з території ЄС/ЄЕП.
Кожен власник судна,що обирає систему оподаткування корабельного збору-повинен залишатися у ній на протязі 10 років. У разі дострокового  виходу  із системи ,спричинить стягнення штрафу,яке  буде вирахувано ,виходячи із різниці платежів,які здійснюються у системі корабельних зборів та суми корпоративного податку,який належить до сплати за той самий період. Окрім того,судновласник лишається права вибору підлягати під оподаткування системі корабельних зборів,із огляду на закінчення 10-ти річного періоду,починаючи з дати першої реєстрації в даній системі.
Система корабельних зборів поширюється на доходи, які було отримано від судноплавної діяльності,Дивіденди,які було отримано прямо або опосередковано,в результаті цього виду діяльності,прибутку від продажу суден та процентів від  тих засобів,що використовувалися у якості оборотних,або фінансування та/або технічне забезпечення судна.
Фрахтувальники
Будь-який фрахтувальник ,який фрахтує судно порожняком,який здає судно в аренду,яке здійснює чартерний рейс має право на  оподаткування по  системі  корабельних зборів,за тієї умови,що чартерні рейси не перевищують 75% від загального тоннажу судів,зафрахтовані,або які знаходяться у власності більше 3-х років поспіль.
Можливість відповідати встановленим нормам зростає до 90%,якщо зафрахтовані кораблі приналежні до кораблів ЄС/ЄЕП або,якщо управління їхнім екіпажем,або технічне управління здійснюється з території ЄС/ЄЕП.
Фрахтувальники  суден,які є зареєстрованими під прапором третіх країн світу мають відповідати додатковим вимогам,які поширюються на тих судновласників,що є зареєстрованими під прапором третіх країн (тобто вимога прапору).
Фрахтувальник,який відповідає вимогам,може підлягати оподаткуванню по системі корабельних зборів,але після вступу до даної системи оподаткування,він має залишатися у ній протягом 10 наступних  років.
Достроковий вихід із системи приведе до накладання штрафних санкцій,позначених вище,стосовно щодо власників суден.
Система корабельних зборів поширюється на доходи,які було отримано від судноплавної діяльності,дивіденди,які отримані прямим шляхом або опосередковано,в наслідок такого прибутку та процентів,отриманих із коштів,які було використано у якості оборотного капіталу або у разі сплати витрат,пов’язаних зі фрахтом.
Корабельні оператори,керівники,менеджери
Керівник судна здійснює контроль за екіпажем та/або здійснює технічне забезпечення та обслуговування судна,може підлягати системі оподаткування по системі корабельних зборів,якщо він відповідає визначеним критеріям,як наявність діючого офісу,достатня кількість кваліфікованих кадрів (51% з яких,повинні бути резидентами ЄС/ЄЕП.
Окрім того,не менше ніж 60%  управління флотилією,яке здійснюється,має проводитись  під прапором ЄС/ЄЕП,та усі кораблі та екіпажі повинні відповідати міжнародним стандартам та законодавчим вимогам ЄС,щодо безпеки на морі,безпеки у цілому,підготування та сертифікація моряків,стосовно навколишнього середовища,умов праці на борту судна й т.д.
Інші критерії мають бути дотримані,в залежності від наданих послуг керівного складу судна (тобто повне виконуватись Морська Трудова Конвенція 2006 року для керівників екіпажів та сертифікація МКУБ для технічних керівників).
Система корабельних зборів поширюється на доходи, які отримано від надання екіпажу або технічних послуг по управлінню судном,дивіденди, які отримані прямим шляхом або опосередковано, в результаті такого прибутку та проценти від коштів,які використовувались у  якості оборотнього капіталу або для сплати витрат,які були пов’язані з управлінням судном.Правило чинності 10 років поширюється також на керівні посади суден,а також й штрафні санкції,у випадку дострокового виходу з корабельної системи оподаткування.
Податкові пільги
Відсутність податку на прибуток/прибуток кваліфікаційного судновласника
Відсутність податку на прибуток/прибуток кваліфікаційного Фрахтувальника,кваліфікаційного судна,використання судна в будь-який кваліфікаційній морській діяльності
Відсутність податку на дивіденди,які було отримано від подібного роду прибутків
Відсутність податку на прибуток на усі види винагород посадових осіб або членів екіпажу на борту таких суден
Відсутність податку на прибуток від продажу або передачі таких суден ,або акцій судноплавної компанії
Відсутність податку на проценти ( за винятком капіталу,що використовується для інвестування).
Ставки Корабельного збору
Нижче наведено таблицю,де висвітлено яким чином розраховується корабельний збір:
Чистий тоннаж (NT)
0 – 1.000
1.001 – 10.000
10.001 – 25.000
25.001 – 40.000
> 40.000
€ 36,50
За 100 NT
€ 31,03
За 100 NT
€ 20,08
За 100 NT
€ 12,78
За 100 NT
€ 7,30
За  100 NT
Птимітка: ставки,які застосовано  щодо менеджерів суден ,  на 25 % є вищіми за  інші.
Приблизний  розрахунокрічного оподаткування тоннажу  для 19.538 чистого тоннажусуден:

1,000 NT : 1000/100 =    10 x € 36,50 = €   365.00
9,000 NT : 9000/100 =    90 x € 31,03 = € 2.792.70
9,500 NT : 9500/100 =    95 x € 20,08 = € 1.907.60
38 NT :     38/100 = 0.38 x € 20,08 = €       7.63
————–
Річний Тоннажный Збір                 = € 5,072.93

Електронне обчислення Тоннажного збору
– Крок 1: Натисніть  http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/intro?OpenForm
– Крок  2: Натисніть  на “Нова Система оподаткування Тоннажу Кіпру”
– Крок 3: Натисніть  на відповідне  посилання, або посилання ,яке стосується Повноважних  Власників  Судента  Фрахтувальників, або посилання,яке стосується Менеджерів по Судну,
Калькулятор Тоннажного збору застосовується  для того, щоб  кваліфікуватименеджерів суден та фрахтувальників  Кіпру та  іноземних  кораблів
– Крок4: Введіть  відповідний  тоннаж судна, й  натисніть “вирахувати”, для того щоб отримати  результат  річного Тоннажного  збору.
Строк  дії
Закон є чинним  до 31/12/2019

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?