Επιλογή Σελίδας

Οικοδομώντας Υπόσταση


Υπάρχει σήμερα μια συνεχής και προοδευτική απαίτηση για περισσότερη διαχείριση & έλεγχο και υπόσταση σε σχέση με το εταιρικό επιχειρήν, δηλαδή στην Κύπρο, την Ευρώπη και περαιτέρω, ακολουθώντας νέους κανόνες και τροπολογίες οι οποίες ξεκίνησαν από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ και επιβλέπονται μέσω εθνικών κυβερνήσεων και φορολογικών διοικήσεων με την πλήρη στήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής και των G20 με σκοπό την αιτιολόγηση της φορολογικής βελτιστοποίησης.

Αυτοί οι νέοι κανόνες και τροπολογίες σχετίζονται με τη διαφάνεια, την Ανταλλαγή Πληροφοριών, το πρότυπο CRS, το σύστημα BEPS και την 4η Οδηγία της ΕΕ περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και την Οδηγία κατά της φοροαποφυγής και μια πιθανή Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική Βάση.

Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει βοήθεια σε μια βάση ανάλογα με την κάθε υπόθεση σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Κύπρο και να οικοδομήσουν ουσία είτε με την εγκατάσταση τους στην Κύπρο με ένα πλήρως εξοπλισμένο και υπαλλήλους Link, είτε μέσω άλλων σχετικών μέσων προκειμένου να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, να αιτιολογήσουν την φορολογική βελτιστοποίηση τους και να εξουδετερώσουν πιθανούς κανόνες κατά της φοροαποφυγής.

 

 1. Εξασφαλίζοντας «υπόσταση» στην Κύπρο

Όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (ii) παρακάτω ισχύουν για την παράγραφο (i).

Α) Εγκατάσταση της σχετικής δομής, π.χ. κυπριακή Εταιρεία

α.   Ενοικίαση γραφείων

Επαγγελματική βοήθεια από έναν κτηματομεσίτη, ανάλογα με το μέσο κόστος της ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στην αντίστοιχη κυπριακή πόλη και νομική βοήθεια από το δικηγορικό γραφείο μας.

β.   Εργαζόμενοι / προσωπικό

Ο μισθός ανά μήνα για ένα διευθύνων σύμβουλο κυμαίνεται από ένα ελάχιστο νόμιμο όριο των € 3.000 έως € 10.000 και πάνω.

Ο μισθός ανά μήνα για ένα γραμματέα κυμαίνεται από ένα ελάχιστο νόμιμο όριο των € 1.000 έως € 2.500.

Οι διευθύνοντες συμβούλοι θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία για να δικαιολογήσουν ότι η λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

Προσωπικό από χώρες εκτός ΕΕ μπορεί να προσληφθεί μόνο εάν η εργασία δεν μπορεί να γίνει από έναν τοπικό υποψήφιο.

γ.   Μετανάστευση

Νομική βοήθεια για την απόκτηση των σχετικών αδειών διαμονής και εργασίας για τον πελάτη και τους υπαλλήλους του, μια υπηρεσία η οποία απαραίτητα παρέχεται σε συνεργασία με έναν πράκτορα μετανάστευσης για λόγους εξοικονόμισης χρόνου

Οι κοινωνικές ασφαλίσεις και τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να διασφαλίζονται για κάθε άτομο.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι για τους πολίτες από χώρες εκτός ΕΕ, υπάρχουν κεφαλαιακές απαιτήσεις υψηλού κόστους.

 

  1. Οικοδομώντας «υπόσταση» στην Κύπρο

 Η πιο προτιμητέα λύση είναι πάντα μια κυπριακή εταιρεία με πλήρως στελεχωμένα γραφεία και τους δικούς της διευθύνοντες συμβούλους και υπαλλήλους, ωστόσο εάν δεν είναι δυνατόν, σε μια βάση «κατά περίπτωση» σας προτείνουμε τα εξής για να ενισχυθεί η υπόσταση και η διαχείριση & ο έλεγχος στην Κύπρος έναντι πιθανών κανόνων κατά της φοροαποφυγής:

Υπόσταση

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία για να δικαιολογήσουν ότι η λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

Αν ο πελάτης δεν έχει τον προϋπολογισμό για ένα πλήρως στελεχωμένο γραφείο, ένας λιγότερο δαπανηρός τρόπος είναι να νοικιάσετε ένα μικρό γραφείο με έναν μόνο διευθυντή, με την ενοικίαση να παρέχεται στην Κύπρο αμφότερα από ντόπιους ή γνωστές εταιρείες, όπως η Regus.

Ο πελάτης θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μια κυπριακή κινητή τηλεφωνική γραμμή και μια ιστοσελίδα για την κυπριακή εταιρεία, ενισχύοντας την υπόσταση/παρουσία στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ο πελάτης θα πρέπει να σκεφτεί άλλους λόγους εκτός από την εξοικονόμηση φόρου για να δικαιολογήσει την εγκατάσταση του στην Κύπρο, π.χ. μια επένδυση στην Κύπρο / στην περιοχή μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση μιας κυπριακής εταιρείας.

Αν κάποιο από τα παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι, ο πελάτης θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις παραγράφους πιο κάτω:

Οικονομική Πραγματικότητα

Η απουσία ενός πλήρως στελεχωμένου γραφείου θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της δραστηριότητας, π.χ περιορισμένος αριθμός συναλλαγών.

Η κυπριακή εταιρεία δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για φοροαποφυγή, θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό σκοπό.

Η κυπριακή μητρική εταιρεία θα πρέπει να έχει θυγατρικές για να δικαιολογήσει το σκοπό της.

 

Διαχείριση & Ελέγχος, λήψη αποφάσεων και εμπορική αλληλογραφία

Μια ανεπίσημη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του δικηγορικού μας γραφείου και του πελάτη πρέπει να απαριθμήσει τον τρόπο εργασίας / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος είναι:

Η εταιρεία πρέπει να έχει μια υπηρεσία πραγματικής αξίας.

Η εταιρεία πρέπει να έχει ένα ή περισσότερους διευθυντές με προσόντα που σχετίζονται με τη φύση της επιχείρησης.

Οι βασικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στην Κύπρο: ο πραγματικός δικαιούχος της κυπριακής εταιρείας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται στην Κύπρο, αν οι εξουσίες και η λήψη αποφάσεων εντός της εταιρείας βρίσκονται σε άλλη χώρα ή αν η εταιρεία δεν κατέχει το κέρδος που λαμβάνει και το λαμβάνει εκ μέρους άλλου προσώπου.

Η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι Κύπριοι.

Η Γ.Σ. των μετόχων και των ΔΣ πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.

Ο πελάτης θα πρέπει να ταξιδεύει για τη Γ.Σ. των Μετόχων.

Οι διευθυντές που είναι μη μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να ταξιδεύουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αλληλογραφία μεταξύ του πελάτη και του Δικηγορικού Γραφείου μας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες ή εντολές στους διευθυντές της εταιρείας που είναι κάτοικοι Κύπρου – αντ’ αυτού θα πρέπει να παρέχουν τις προτάσεις και να αφήνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα χέρια των διευθυντών που είναι κάτοικοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πελάτης θα πρέπει να στείλει, σε ένα ξεχωριστό e-mail, αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία που αιτιολογούν την απόφασή του, έτσι ώστε οι διευθυντές που είναι κάτοικοι να μπορούν να εισάγουν την αιτιολόγηση αυτή, μαζί με το Ψήφισμα του ΔΣ, και το ψήφισμα των μετόχων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, που παρέχεται από τους διευθυντές για κάθε απόφαση / συναλλαγή / συμφωνία / σύμβαση της εταιρείας.

Διαφανής Προσέγγιση

Το μέρισμα που διοχετεύεται μέσω της κυπριακής μητρικής εταιρείας μπορεί να αποφευχθεί με μια απευθείας πληρωμή από την ενεργή εταιρεία στην τελική δικαιούχα εταιρεία μαζί με την τοπική παρακράτηση φόρου, αποφεύγοντας έτσι να τίθεται το ζήτημα των κανόνων περί ΕΑΕ σε μερίσματα και χρησιμοποιώντας τη μεσάζουσα κυπριακή μητρική εταιρεία Κύπρος για άλλο σκοπό, π.χ. την πώληση μετοχών.

Παραίτηση φορολογικής κατοικίας

Ο πελάτης, όταν ο εταιρικός φόρος στην επικράτειά του είναι κοντά σε αυτό της Κύπρου στο 12,5%, μπορεί να παραιτηθεί από την φορολογική κατοικία του στην Κύπρο για να αποφύγει οποιοδήποτε κανόνα κατά της φοροαποφυγής, και να χρησιμοποιήσει την κυπριακή εταιρεία για πλεονεκτήματα όπως η απουσία φόρου πάνω σε διάθεση και παρακράτηση φόρου ή η χρήση του δικτύου Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  της Κύπρου και των οδηγιών της ΕΕ. Ο πελάτης θα πληρώσει τοπικό φόρο επί των μερισμάτων που εισέπραξε. Αυτή η επιλογή συστήνεται ειδικά σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να μην λάβει μερίσματα αλλά να επανεπενδύσει τα χρήματα.

Διεθνές Καταπίστευμα Κύπρου

Ο πελάτης μπορεί να κάνει τη χρήση ενός διακριτικού αμετάκλητου καταπιστεύματος ώστε να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του από απαιτήσης της φορολογικής αρχής.

ΟΕΕ (Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων)

Ο πελάτης μπορεί να επενδύσει τα χρήματά του μέσω ενός κυπριακού οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, το οποίο από μόνο του απαιτεί υπόσταση, ώστε να κάνει συναλλαγές

Εκκαθάριση της εταιρείας

Η εκκαθάριση της εταιρείας και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε μια νέα εταιρεία, με αντάλλαγμα μετοχές, π.χ. δεν ενεργοποιεί φόρο στη Ρωσία.

Ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής, Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Δημόσια Εισηγμένη Εταιρεία

Τέλος, ο πελάτης μπορεί να εξετάσει το κατά πόσον μπορεί να αποφύγει τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής στη δικαιοδοσία του, με τη χρήση μιας ιδιωτικής ασφάλισης ζωής ή ενός Αμοιβαίου Κεφάλαιου ή ενός Καταπιστεύματος για να διατηρήσει τις μετοχές της κυπριακής εταιρείας ή με την σύσταση μιας Δημόσια Εισηγμένης Κυπριακής Εταιρείας.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?