Επιλογή Σελίδας


Aκίνητη Ιδιοκτησία & Απόκτηση ακίνητης περιουσίας


 

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει βοήθεια και νομικές συμβουλές σε πελάτες, όσον αφορά τα ακόλουθα:

 • Συμφωνητικά για αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας
 • Μεταπώληση ακίνητης περιουσίας
 • Συμφωνητικά εκμίσθωσης
 • Μεταβιβάσεις τίτλου κυριότητας
 • Φορολογικές συμβουλές σε θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας
 • Φορολογικός Σχεδιασμός μέσω πώλησης Κυπριακής Εταιρίας. Ιδιοκτήτριας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει επίσης νομικές συμβουλές σε μόνιμους κατοίκους, μη-κατοίκους, ατομικούς ή εταιρικούς πελάτες που αναζητούν συμβουλή ή επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας εκτιμάται από 20% έως 30% τα τελευταία 5 χρόνια:

 • Ακίνητη ιδιοκτησία μπορεί να αποκτηθεί από ξένα πρόσωπα ή εταιρείες στην Κύπρο για σκοπούς εγκατάστασης ή επαγγελματικούς. Κτηματομεσίτης: Κυρία Helene Indianos email: helene.indianos@cytanet.com.cy
 • Η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από ξένους απαιτεί την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου η οποία, συνήθως, παραχωρείται μέσα σε 2 μήνες. Μια τέτοια έγκριση καλύπτει την απόκτηση ιδιοκτησίας με ελεύθερη μίσθωση, ιδιοκτησίας με μακροχρόνια μίσθωση, απόκτηση ιδιοκτησίας μέσω ιδρύματος ή συνδυασμού των πιο πάνω.
 • Με νομικούς όρους, ένας ξένος δεν είναι Κύπριος πολίτης  είτε είναι κάτοικος είτε όχι, μια εταιρεία με περισσότερους από μισούς ξένους διευθυντές, μια εταιρεία ενσωματωμένη στο εξωτερικό  ανεξάρτητα από το αν η διαχείριση και ο έλεγχος είναι στην Κύπρο ή  όχι, ή ιδρύματος στο οποίο ένας ξένος έχει συμφέροντα.Επιπλέον, μια ιδιοκτησία αναφέρεται σε μια άμεση αγορά ιδιοκτησίας, σε μακροχρόνια εκμίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία εκτείνεται σε τριάντα και επιπλέον χρόνια, απόκτηση μετοχών σε κυπριακή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο, ή ιδρύματος στο οποίο ένας ξένος έχει συμφέροντα σεακίνητη περιουσία.
 • Αιτήσεις για άδεια απόκτησης ακίνητης περιουσίας υποβάλλονται από τοπικούς δικηγόρους οι οποίοι θα σχεδιάσουν τα σχετικά συμβόλαια πώλησης/αγοράς. Το δικηγορικό μας γραφείο θα βοηθήσει τον πελάτη στο προσχέδιο του συμβολαίου πώλησης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και στη νομική διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί με το κτηματολογικό γραφείο της Κύπρου για την απόκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Οι ξένοι μπορούν να αποκτήσουν τα εξής:

–  διαμέρισμα

–  οικία

–  οικιακό συγκρότημα έκτασης μέχρι τρία donums (2675 τετραγωνικά μέτρα)

– Γραφειακό χώρο

– εμπορικό χώρο

 • Το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο, φορολογείται με 20%, με φοροαπαλλαγή στα πρώτα €17.100 από το κερδηθέν ποσό.
 • Τα τέλη μεταβίβασης καταβάλλονται από τον αγοραστή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τις μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας και την εγγραφή οποιασδήποτε μίσθωσης/ υπομίσθωσης. Τα τέλη μεταβίβασης υπολογίζονται με βάση την αγοραία αξία της ιδιοκτησίας ή της μίσθωσης/υπενοικίασης όπως αυτά εκτιμούνται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τους ακόλουθους συντελεστές:

Αθροιστικά

Αγοραία Αξία              Συντελεστής               Τέλη                Τέλη

€                                  %                                 €                      €

0 – 85.000                    3                                  2.550               2.550

85.000 – 170.000         5                                  4.250               6.800

170.000 και πάνω      8

Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται κατά 50% εκτός από την περίπτωση μεταβιβάσεων στο πλαίσιο του Μέρους VI και του Μέρους VIA του Νόμου περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκών Ακίνητης Περιουσίας.

 • Σε περίπτωση δωρεάν μεταβιβάσεων περιουσίας μεταξύ των ακόλουθων μερών, τα τέλη μεταβίβασης υπολογίζονται με βάση την αξία της περιουσίας όπως την 1η Ιανουαρίου 2013 στους παρακάτω συντελεστές:
  • Από γονείς σε παιδιά 0%
  • Μεταξύ συζύγων 0,1%
  • Μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού 0,1%

  Εξαιρέσεις από τα τέλη μεταφοράς:

  Οι παρακάτω μεταβιβάσεις εξαιρούνται από τα τέλη μεταφοράς:

  • Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης που πληροί τις προϋποθέσεις
  • Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ενός δανείου που πληροί τις προϋποθέσεις
  • Στο πλαίσιο της χρεοκοπίας, της εκκαθάρισης, της διάθεσης υποθηκευμένης ακίνητης περιουσίας από τον δανειστή
 • Ο ετήσιος φόρος επί της εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας είναι ως εξής:

Αξία Ιδιοκτησίας βάση των
τιμών κατά την 1.1.1980                       Φορ. Συντ.            Φόρος               Συν. Φόρος

€1- €40.000 0.6% €240* €240
€40.001- €120.000 0.8% €640 €880
€120.001- €170.000 0.9% €450 €1.330
€170.001- €300.000 1.1% €1.430 €2.760
€300.001- €500.000 1.3% €2.600 €5.360
500.001- €800.000 1.5% €4.500 €9.860
€800.001- €3.000.000 1.7% €37.400 €47.260
€3.000.001- 1.9%

 

 

Παράδειγμα
Πρόσωπο που κατέχει ακίνητα αξίας €170.000 (με βάση τις τιμές κατά την 1 Ιανουαρίου 1980) κατά την 1 Ιανουαρίου 2013, θα πρέπει να καταβάλει συνολικό ΦΑΙ ίσον με €1.330 για το έτος 2013.

* Το ελάχιστο ποσό ΦΑΙ είναι €75.

Μεταβίβαση αμοιβής για την ακίνητη περιουσία:

Μέχρι € 85.430,07 – 3% = € 2.562,90

Από € 85.430,07 έως €170.860, 14 – 5% = € 4.271, 50+ € 2.562,

90= € 6.834,40

Από €170.860, 14 – 8% κλπ.

(Εξαιρέσεις = οικογενειακά ζητήματα)

Η πληρωμή  για μια τέτοια ιδιοκτησία πρέπει να γίνει από ξένα κεφάλαια εισαγόμενα στην Κύπρο τα οποία μπορούν να επαναπατριστούν  στην τιμή των€17.100 κάθε χρόνο, εξαιρουμένης, φυσικά, της αρχικής τιμής αγοράς η οποία μπορεί να επαναπατριστεί αμέσως.

Μη-κάτοικοι που πωλούν σε μη-κατοίκους με συμβόλαιο που εκτελείται στο εξωτερικό, μπορούν να  έχουν  τις διαδικασίες πληρωμής τους στο εξωτερικό.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?