Επιλογή Σελίδας

 


Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία


Η Κυπριακή Εταιρεία Επενδυτικών Υπηρεσιών παρέχεται σε συνεργασία με μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στα θέματα αυτά.
Η διαδικασία εγγραφής των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι πολύπλοκη, η οποία γίνεται μέσω της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ληφθεί η κατάλληλη άδεια.
Άδεια Εμπορικής Εταιρεία
Υπάρχει ένα αρχικό διοικητικό κόστος της τάξης των €2.000, το οποίο εκτείνεται σε €5.000 ή €10.000, ως και €51.000 ανάλογα με την περίπτωση.
Υπηρεσίες
·         Εγγραφή και Συμβουλευτική υποστήριξη για Χρηματιστηριακές Εταιρείες
·         Διαδικασία εξουσιοδότησης/αδειοδότησης στην Ε.Ε. για Χρηματιστηριακές Εταιρείες
·         Συμβουλευτική και Επιχειρησιακή υποστήριξη για Χρηματιστηριακές Εταιρείες
Κανονισμοί της Ε.Ε.
Μια Χρηματιστηριακή Εταιρεία, η οποία έχει άδεια από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίες MiFID, το ρυθμιστικό καθεστώς για τις επενδυτικές υπηρεσίες σε όλο των Οικονομικό χώρο των 30 μελών χωρών. Ως εκ τούτου, λαμβάνει ένα πιστοποιητικό το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κυπριακές Χρηματιστηριακές Εταιρείες, επίσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering Laws).
Επίσης μπορεί να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες, να ιδρύει πλήρως λειτουργικά γραφεία και ή υποκαταστήματα με αντιπρόσωπους σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην Ε.Ε., χωρίς οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις από την εν λόγω χώρα μέλος, ενώ τελεί υπό την εποπτεία της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κεφαλαιουχικές Απαιτήσεις
·         Οι Χρηματιστηριακές Εταιρείες, οι οποίες παρέχουν μόνο συμβουλές και μεταδόσεις απαιτούν μετοχικό κεφάλαιο €80.000.
·         Οι Χρηματιστηριακές Εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν μόνο σαν Χρηματομεσίτες/Αντιπρόσωποι απαιτούν μετοχικό κεφάλαιο €200.000.
·         Οι Χρηματιστηριακές Εταιρείες, οι οποίες παρέχουν όλες τις υπηρεσίες και διαχειρίζονται τα κεφάλαια τρίτων προσώπων, απαιτούν κεφάλαιο €1.000.000
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς
Η Κύπρος επωφελείται από το χαμηλό φορολογικό καθεστώς και από ένα εντυπωσιακό εύρος συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με περισσότερες από 40 χώρες.
Φορολογικά Πλεονεκτήματα
·         Ο Εταιρικός φόρος είναι 12.5%
·         Τα κέρδη από τη διάθεση τίτλων είναι αφορολόγητα
·         Οι μη κάτοικοι δεν πληρώνουν φόρους μερισμάτων
Ελευθερία Ελέγχου Συναλλαγών
Τα κέρδη, οι τόκοι και τα μερίσματα, τα κεφαλαιουχικά κέρδη και άλλα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση μετοχών, μπορούν ελεύθερα να εμβάζονται στο εξωτερικό χωρίς κανένα περιορισμό.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?