Επιλογή Σελίδας


Eταιρικό και Eπαγγελματικό δίκαιο


Το εταιρικό και επαγγελματικό δίκαιο είναι ένα από τα κεντρικά θέματα με τα οποία ασχολείται το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

 • Ιδρυτική πράξη εταιρειών: Κύπρος και άλλες δικαιοδοσίες (π.χ. Κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου)
 • Υπηρεσίες Escrow Agent για Συμφωνητικά Escrow
 • Κοινοπραξία & Διεθνείς Συναλλαγές
 • Κυπριακά Ταμεία Επενδύσεων
 • Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία Forex
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Συμφωνητικά για αγορά μετοχών
 • Συμφωνητικά κατόχων μετοχών
 • Έλεγχος Οργανόγραμμα στον Έφορο Εταιρειών (due diligence)
 • Εγγραφή κυπριακών εταιριών περιορισμένης ευθύνης:(βλ. Ιστοσελίδα «Εγγραφή Εταιρίας: H κυπριακή εταιρία χαρτοφυλακίου») εταιριών BVI, Belize, UK, Seychelles,  κτλ.
 • Εκκαθάριση Επιχειρήσεων


Αναδόμηση κυπριακών και ξένων Εταιριών

Σύμφωνα με τα άρθρα από το 354Α έως το 354Ρ του Νόμου για τις κυπριακές Εταιρίες Kεφ. 113, οι κυπριακές και οι ξένες Εταιρίες με έδρα την Κύπρο μπορούν να αναδομηθούν στο εξωτερικό, συνεπώς δίδεται η δυνατότητα σε ξένες Εταιρίες χαρτοφυλακίου να μεταφερθούν στην Κύπρο χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στη συνολική φορολογική τους οργάνωση.

Υπηρεσίες θεματοφυλάκιου

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει διευθυντές, κατόχους μετοχών και γραμματείς με σκοπό να εγγυηθεί την κυπριακή φορολογική τάξη πραγμάτων και την εμπιστευτικότητα προς τους αγοραστές / πελάτες κατόχους κληρονομιάς. Παρά όλα αυτά, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες θεματοφυλάκιου μόνο εφόσον οι κληροδοτούμενοι υπογράψουν και επιστρέψουν συμφωνίες σε εμάς (Nominee Director & Nominee Shareholder Agreements) που να μας απαλλάξουν από οποιανδήποτε ευθύνη για τις πράξεις των κληροδοτουμένων, εφόσον ο μόνος σκοπός των θεματοφυλάκων είναι η παροχή φορολογικής έδρας και  εχεμύθεια.

Νομικές Υπηρεσίες
Το δικηγορικό γραφείο παρέχει ένα ευρύ φάσμα γραμματειακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικογράφησης, της πληρεξουσιότητας κλπ.

Η λήψη αποφάσεων για φορολογία από τον Επίτροπο Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των εταιρειών εντός των δομών φορολογικού σχεδιασμού

Εγγραφή με διεθνή υποκαταστήματα επιχειρήσεων
Σύμφωνα με την παράγραφο 347 του Νόμου για τις κυπριακές Εταιρίες Kεφ. 113, όπως πολύ πρόσφατα βελτιώθηκε, ακόμα και εάν η New Class Consulting Ltd ανοίξει ένα υποκατάστημα στην Κύπρο, παραμένει το παλιό νομικό πρόσωπο / η αρχική Εταιρία με τους διευθυντές της, τη γραμματειακή υποστήριξη και τα γραφεία έδρας. Δημιουργώντας ένα υποκατάστημα, δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο ή νέο γραφείο έδρας της επιχείρησης. Η Class Consulting Ltd θα ανοίξει ένα υποκατάστημα στην Κύπρο μαζί με ένα “place of business” (νέο γραφείο έδρας της επιχείρησης) στην Κύπρο με έναν ή περισσότερους μόνιμους κατοίκους Κύπρου εξουσιοδοτημένους εκ μέρους της New Class Consulting Ltd για να δεχτούν service of process ή ανακοινώσεις, λειτουργώντας βασικά ως διευθυντές. Κατόπιν θα ενημερωθείτε σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα / πληροφορίες, ώστε να γίνει η εγγραφή του υποκαταστήματος στην Κύπρο. Το κυπριακό υποκατάστημα φορολογείται με 10% επί των συνολικών κερδών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο (όπως μία τοπική κυπριακή Εταιρία), ενώ η φορολόγηση του υποκαταστήματος στην Κύπρο θα εξαρτηθεί από το φορολογικό συμφωνητικό.

Εγγραφή Διεθνών Συνεταιρισμών Κύπρου

Οι Συνεταιρισμοί ελέγχονται με βάση τους Νόμους του συνεταιρικού και επαγγελματικού Δικαίου, Kεφ. 116. Υπάρχουν δύο τύποι Συνεταιρισμού, ο Γενικός Συνεταιρισμός όπου όλοι οι συνεταιριστές έχουν απεριόριστη ευθύνη και ο Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, όπου τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι συνεταιριστές έχει / έχουν απεριόριστη ευθύνη, ενώ οι υπόλοιποι έχουν περιορισμένη ευθύνη έως το ποσό συνεισφοράς στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Οι διεθνείς συνεταιρισμοί μπορούν να εγγραφούν στην Κύπρο, δεδομένου ότι οι εργασίες τους διεξάγονται εκτός Κύπρου και οι συνεταιριστές δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Τους συνεταιρισμούς μπορούν να απαρτίζουν από 2 έως 20 άτομα, ξεχωριστά ή Εταιρίες με περιορισμούς αναφορικά με την ασφάλεια και τις τραπεζικές δραστηριότητες. Οι σχέσεις μεταξύ των συνεταιριστών αλλά και προς τους τρίτους διαδίκους ελέγχονται από μια συνεταιριστική γραπτή συμφωνία. Φορολόγηση: Οι Κυπριακοί Διεθνείς Συνεταιρισμοί απολαμβάνουν πλήρη φοροαπαλλαγή επί των κερδών του συνεταιρισμού, ενώ η φοροαπαλλαγή επεκτείνεται επίσης και στα κέρδη των Συνεταιρισμών.  Οι Διεθνείς Κυπριακές ετερόρρυθμες εταιρείες απολαμβάνουν πλήρη φορολογική απαλλαγή επί των κερδών της εταιρικής σχέσης ως επίσης η φορολογική απαλλαγή επεκτείνεται στα κέρδη των εταίρων.

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?