Επιλογή Σελίδας

[:en _i=”0″ _address=”0″ /]


Company Registration: The Cyprus Holding Company Regime


The firm provides for legal advice and assistance to clients wishing to register any type of Cyprus Company in order to benefit from the tax incentive regime of Cyprus as well as its wide network of Double Tax Treaties.

This work is undertaken taking into consideration changes and amendments in the international and European corporate business legal framework which have led to the following:

 • A new way of using tax-planning
 • A need for compliance based on ‘risk approach’, enhanced KYC & due diligence procedures and adapted software.
 • A need for substance build-up 

COMPANY REGISTRATION: THE CYPRUS HOLDING COMPANY REGIME
The firm provides for legal advice and assistance to clients wishing to register any type of Cyprus Company in order to benefit from the tax incentive regime of Cyprus as well as its wide network of Double Tax Treaties. Taxation
This work is undertaken taking into consideration changes and amendments in the international and European corporate business legal framework which have led to the following:

Below is information on the following:

 • The Cyprus Company
 • The Cyprus Holding Company
 • Company Registration
 • Nominees, Tax residency & Confidentiality
 • Types of Cyprus companies

The Cyprus Company of Limited Liability

 • The liability of its members is limited to the amount, if any, unpaid on their respective shares.
 • There is no more ‘offshore’ status in Cyprus; there is now only one form of Cyprus Company which can have activities in or out of Cyprus or both.
 • The Company can be owned at 100% by Europeans or non-Europeans.
 • There is a general tax of 12, 5% on all Cyprus Companies and full exemption on disposal of securities
 • The Company can have 1 shareholder owing 100% of shares.
 • The Company can benefit from a large Double tax treaty network.
 • The Memorandum must state the name and objects of the company, the fact that the liability of its members is limited and its share capital.
 • The Articles of Association contain the regulations governing the administration and functioning of the company: changes in the statutes of the company are made by special resolutions, private companies may have only one member and the maximum number is limited to fifty, private companies are prohibited from inviting the public to subscribe for any share or debentures. A private company can become public and vice-versa; private companies are required to restrict the right to transfer their shares.
 • Capital: The usual authorized/nominal share capital is € 2000.The usual issued share capital is € 2000 but in practice it is not paid up/subscribed for as the payment done by the beneficiary to register the Company is considered by the local authorities to cover the € 2000.The usual value is € 1.00 per share. When the Company has a physical presence in Cyprus with its own offices and staff the paid up capital must reflect the nature of the activity in Cyprus, which usually increases the issued share capital to a minimum of € 5000.

The Cyprus Holding Company

1. Taxation in Cyprus of Dividends received in Cyprus.

Dividend income received by a Cyprus tax resident company from a Cyprus tax resident company is tax exempt provided that the dividend is not indirectly received after a four year period following the end of the year which relates to the rise of the dividend income.

Dividend income received in Cyprus from a foreign corporation is wholly exempt from corporation tax in Cyprus and not subject to Special Defense Contribution Tax of 17% as long as the company receiving the dividend owns shares in the company paying the dividend, even if the shareholding is less than 1%. However, this does not apply if more than 50% of the paying company’s activities result in investment income (passive income such as interest from companies, bank accounts, royalties which does not derive from trading, commercial, manufacturing or similar activities) and the foreign tax is significantly lower than the tax rate payable in Cyprus in other words less than 5%.

2. Taxation in the foreign jurisdiction of Dividends paid to Cyprus.

Taxation in the foreign jurisdiction of Dividends sent to a Cyprus Holding Company by its subsidiary can be lowered or fully exempted in various ways. Furthermore, the investor can then repatriate income from Cyprus without any witholding tax in Cyprus.
(i) The EU Parent Subsidiary Directive: Its application in Cyprus abolishes withholding taxes upon the subsidiary for dividends paid to its mother Company resident in any member state, as long as the mother Company has its tax residence in a member state and possesses 1% or more of the shareholding of its subsidiary for any period of time (the original EU Directive implies 25% and a time period of a few years).
(ii) The Double Tax Treaties: Their purpose is to avoid the double taxation of the income of a Company in the two states jurisdictions related to the incoming Dividends. Most Double Tax Treaties provide full exemption or low taxation in the foreign jurisdiction for incoming dividends to Cyprus. In order for double taxation to be avoided the Cyprus Holding Company or individual must be a tax resident in Cyprus or both contracting states. In Cyprus the criterion for tax residency is for the management and control of the Company to be in Cyprus, in other words for the Company to have a majority of Cyprus resident directors and in the event where both state jurisdictions would dispute the tax residency the applicable criterion would be where the effective management of the Holding Company applies.
(iii) Unilateral Tax Credit Relief: In practice this means that a tax credit is given in Cyprus on any tax including Special Defence Contribution Tax and Income Tax for any tax paid in the foreign state jurisdiction including underlying local trade tax paid by the subsidiary company or withholding tax on outgoing dividends to Cyprus.

3. Taxation in Cyprus of Dividends paid from Cyprus.

(i) There is no withholding tax in Cyprus on dividends paid by the Cyprus Holding Company to its non Cyprus resident shareholders, whether the shareholders are holding their shares in the company directly or via nominees.

(ii) There is no withholding tax in Cyprus on dividends paid by one tax resident Cyprus Company to another tax resident Cyprus Company.

(iii) There is 17% withholding SDC tax in Cyprus on dividends paid by one tax resident Cyprus Company to the beneficiary individual who is resident of the Republic of Cyprus.

However, since 2015 Cyprus has a new concept of ‘non-domiciled tax-resident’ where foreign individuals classed as tax-resident under the day-counting basis and living in Cyprus qualify as non-domiciled tax-residents unless they have been Cyprus tax resident for 17 years out of the last 20 or, if born in Cyprus. These foreign individuals considered to be non-domiciled tax-residents will be exempted from the following taxes:

 • 17% SDC (Special Contribution for Defense) on dividends
 • 30% SCD on interest bank deposits
 • 25% (3% on 70%) SCD on rental incomes

4. Gains from disposal of securities: full exemption from capital gains tax and income tax
There is no taxation on the profits from the disposal of securities for all the companies and individuals that are tax residents of Cyprus irrespective of whether the gain is of capital or revenue. It allows the Cyprus Holding Company to dispose of the shares in a subsidiary with no tax in Cyprus, and allows the disposal of shares of a Cyprus Holding Company with no tax in Cyprus irrespective of the provisions of a relevant Double Tax Treaty.

According to the new Law 118(1)2002 which applies since January 1rst 2003, securities include shares, debentures, government bonds, founder’s shares or other securities of companies or other legal entities incorporated in Cyprus or abroad and stock options thereon. It solely refers to buying and selling securities and does not include promissory notes. It allows 0% tax on profits made from the sale of shares bought before or after 1/1/2003 from another company abroad, with the sale of the shares taking place after 1/1/2003, and without affecting the value of shares.

5. Tax advantages applying to the Cyprus Holding Company.

Tax advantages referred to in the Taxation and Tax-planning webpage applying to Cyprus companies also apply to the Cyprus Holding Company.

Company Registration

In order to proceed with the registration of the Cyprus Company we shall need shall need the following information from the beneficiary owner:

 • a list of 2-3 names as different from each other and as unusual as possible by order of preference for the name application of the company, unless the beneficiary client decides to take a readymade shelf company name in order to avoid the one week delay needed to get the approval for the name. The list of available company names is on our website www.indianos.com.cy
 • As it takes around 3-4 days to register the company, we also propose the option to take one pre-registered readymade shelf company the list of which is in our website.
 • Certified true copy of the passport of the ultimate beneficiary owner by a Notary Public, Embassy, Consulate or High Commission, or Apostil.
 • Original recent utility Bill i.e. electricity bill (max 3 months old) bearing name and address of the beneficiary.
 • Original reference letter from a professional (e.g. Attorney or Accountant) and/or from a Bank;
 • Curriculum Vitae (CV) of the ultimate beneficiary owner.
 • Number of shares per shareholder. One shareholder can have 100% shares.
 • Object/activities of the Company: the simple mention of ‘…….’ activities will not be enough.

We need a complete description of the ‘business plan’ of the company as the Registrar of Companies needs to know the activity, products & services related to the company, the type of clients, to which countries the transactions will relate, etc. Furthermore when the activity of the Cyprus Company is only holding we need the activities of the company into which the Cyprus Holding Company will invest. Both the Registrar & Banks need it.

 • Whether the company belongs in a group structure: in such case, please provide the name of the mother company and its line of companies as well as supporting diagram/documents.
 • Whether the beneficiary needs a nominee shareholder for confidentiality.
 • Tax return / identification number of the beneficiaries and supporting documents.
 • The source of funds funding the new business of the Company and supporting documentation.
 • The expected origin of funds of the company: name countries and business counterparts.
 • The destination of funds of the company: name countries and business counterparts.
 • The expected annual turnover of the company.
 • The expected average amounts related to the ingoing & outgoing transactions.
 • Whether the company belongs in a group structure? If yes, please provide the name of the mother company and its line of companies.
 • The relevant correspondence courier address.
 • Confirmation by e-mail that the beneficiary owner will sign & return to us the Nominee Agreements & Deed of Indemnity (if nominees are used) attesting the company shall not deal in any illegal matters and exempting our Law Firm of any responsibility for the actions of the beneficiaries as the main purpose of cooperating with and providing nominees services to clients is tax residence & confidentiality.
 • The beneficiary will receive from us: the ‘Trust deed’ attesting that he is the real legal owner of the Company, the Memorandum & Articles of Association of the Company, Certificates of incorporation, registered address, directors & secretary, shareholders, and the Nominee Agreements & Letter of Indemnity (see above) as well as the Register of Members, 1st Minutes of Board of directors and Share Certificates. Please note that in the event that the beneficiary fails to sign the Nominee Agreements & Letter of Indemnity and return them to us within reasonable time delay, we shall have to stop providing nominee services.

Note: The personal data collection of the beneficiary is requested for specific, explicit and legitimate purpose being the obligation of compliance, the amount of data requested from the beneficiary and the delay for which the data is kept are proportional to the level of compliance needed for business to proceed, a high level of back up security is maintained in relation to all personal data held, and all is applied according to relevant laws and regulations.

Nominees, Tax residency & Confidentiality

Under Cyprus Law, in order for the Company to secure tax residency in Cyprus and benefit from low taxation and the Double Tax treaty network, the company must have its management & control in Cyprus and this secured by the signature of the most important contracts/agreements in Cyprus, therefore unless the beneficiary can travel each time to Cyprus to act as director in the Board Meeting, it is necessary to appoint resident ‘nominee’ directors (always members of our Law Firm) to act on behalf of the company.
The Cyprus Company can have 1 or more shareholders. The beneficiary can appear as shareholder, but if he wants confidentiality and does not want to appear as shareholder, we can provide him with a ‘nominee’ shareholder, which in practice is a company belonging to our Law Firm holding the shares of the Cyprus company ‘in trust’ for the beneficiary. The client in return will receive the ‘Trust deed’ document attesting he is the real owner of the Cyprus Company.

Types of Cyprus Companies

The firm provides for the incorporation of Cyprus Companies which may be formed for any kind of business as the following non-exhaustive list shows: Holding Companies, Trading Companies, com / e-business / on-line companies, Royalty Companies, Re-Invoicing Companies, Employment Companies, Leasing Companies, Management Companies, Sales Companies, Investment Companies, Advertising & Marketing Companies, Architecture & Engineering Companies, Construction & Drilling Companies, Magazines & Newspaper Companies

 

[:el _i=”3″ _address=”3″ /]


Εγγραφή Εταιρίας: H Κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου


Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και βοήθεια σε πελάτες, επιθυμώντας να εγγράψει οποιοδήποτε τύπο κυπριακής Εταιρείας με σκοπό να ωφεληθεί από την φορολογική τάξη πραγμάτων στην Κύπρο, καθώς και από το ευρύ δίκτυο της επιβολής Διπλής φορολογίας. Μεταξύ των ποικίλων κυπριακών Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να εγγραφούν, η Κυπριακή Εταιρεία χαρτοφυλακίου ξεχωρίζει σαν το πιο αποδοτικό μέσο, όσον αφορά το σχεδιασμό. Παρακάτω, υπάρχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • Η Κυπριακή Εταιρεία
 • Η Κυπριακή Εταιρεία χαρτοφυλακίου
 • Εγγραφή Εταιρείας
 • Φορολογική Έδρα, Εμπιστευτικότητα και Έκδοση πληροφοριών
 • Μέτρα Ασφάλειας
 • Είδη Κυπριακών Εταιρειών
Η Κυπριακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη στο ποσό, αν υπάρχει, απλήρωτο στις μετοχές που τους αντιστοιχούν.
 • Δεν υπάρχει πια offshore εταιρία στην Κύπρο. Τώρα υπάρχει μόνο μια μορφή κυπριακής Εταιρείας, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται εντός ή εκτός Κύπρου ή και τα δύο.
 • H Εταιρία μπορεί να ανήκει 100% σε Ευρωπαίους ή μη Ευρωπαίους.
 • Υπάρχει ένας γενικός φόρος 12.5% σε όλες τις κυπριακές Εταιρείες και πλήρης απαλλαγή.
 • Η Εταιρία μπορεί να έχει ένα άτομο που να κατέχει το 100% των μετοχών.
 • Η Εταιρία μπορεί να ωφεληθεί από το μεγάλο δίκτυοσυμφωνιών διπλής φορολογίαςαπό τις 40 και πλέον συμφωνίες που έχει συνάψει η Κύπρος με άλλες χώρες.
 • Στο καταστατικό της Εταιρίας πρέπει να καταγράφονται το όνομα και τα αντικείμενά της, ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη, καθώς και τα κεφάλαια των μετοχών της.
 • Οι όροι συνεργασίας εμπεριέχουν τους κανονισμούς που διέπουν τη διοίκηση και λειτουργία της Εταιρίας: αλλαγές στους κανονισμούς της Εταιρείας γίνονται με ειδικά ψηφίσματα, ιδιωτικές Εταιρείες μπορούν να έχουν μόνο ένα μέλος και ο μέγιστος αριθμός αγγίζει τα πενήντα. Οι ιδιωτικές Εταιρείες απαγορεύεται να καλούν το κοινό να συνεισφέρει για οποιαδήποτε μετοχή ή ομόλογα και καλούνται να περιορίσουν το δικαίωμά τους να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους.
Μια ιδιωτική Εταιρεία μπορεί να γίνει δημόσια και το αντίθετο.
 • Κεφάλαιο: Το σύνηθες εγκεκριμένο/εικονικόκεφάλαιο μετοχών είναι €2000. Το σύνηθες εκδοθέν κεφάλαιο μετοχών είναι €2000 αλλά στην πραγματικότητα δεν πληρώνεται / κατατίθεται όπως η πληρωμή που γίνεται από τον κληρονόμογια να εγγράψει την Εταιρία από τις Τοπικές Αρχές για να καλύψει το ποσό των €2000. Η συνήθης αξία είναι €1.00 για κάθε μετοχή. Όταν η Εταιρία έχει μια φυσική παρουσία στην Κύπρο με τα δικά της γραφεία και προσωπικό, το κεφάλαιο που εξοφλείται πρέπει να αντιστοιχεί στη φύση της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο, η οποία συνήθως αυξάνει το εκδοθένκεφάλαιο των μετοχών σε τουλάχιστον €5000.
 • Διοικητικές συναντήσεις των διευθυντών: πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, εάν η διεύθυνση πρόκειται να καθοδηγείται από εντός της Κύπρου. Οι γενικές συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε.
 • Συναντήσεις Μετόχων: η εξουσία των μετόχων είναι ανώτερη από αυτή των διευθυντών εφόσον οι μέτοχοι διορίζουν τους διευθυντές ελεύθερα.
 • Τοπική Έδρα: μια κυπριακή Εταιρεία μπορεί να ασχολείται με οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία να υποδηλώνει ότι κατέχει και χρησιμοποιεί τοπική έδρα, δηλαδή το να παίρνεις και να δίνεις διαταγές, το να φυλάγεις προϊόντα, κτλ.
 • Ο φόρος που επιβάλλεται επί του κέρδους της κυπριακής Εταιρείας είναι 12.5%, ασφαλές για ναυτιλιακές Εταιρίες (0%), οι οποίες δύναται να διαλέξουν να πληρώνουν tonnage tax αντί του 12.5%.
 • Η εγγραφή της κυπριακής Εταιρείας και των αναγκαίων προϋποθέσεων:παρακαλώ δείτε στην παράγραφο Εγγραφή Εταιρείας.
H κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
1. Φορολογία στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων που ελήφθησαν στην Κύπρο.
Τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται στην Κύπρο από μία κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου από Εταιρείες εγκατεστημένες ή μη, στην Κύπρο, ή ξένες Εταιρείες δεν υποβάλλονται στον Νόμο για το φόρο εισοδήματος.
Εντούτοις, υπόκεινται στην Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (20%) σύμφωνα με τον οποία τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται από άλλη Εταιρία εγκατεστημένη στην Κύπρο δεν φορολογούνται, ενώ αντίθετα, τα μετοχικά μερίσματα που λαμβάνονται από Εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο, δεν φορολογούνται εφόσον η κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (εγκατεστημένη στην Κύπρο), κρατάει μερίδιο από τις μετοχές της μη εγκατεστημένης στην Κύπρο Εταιρείας, πληρώνοντας τα μερίσματα. Όμως αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει όταν πέρα του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρίας που πληρώνει μερίσματα, αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα από επενδύσεις και ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος (λιγότερο του 50%) από την φορολογική επιβάρυνση στην Εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο.
2. Φορολόγηση μετοχικών μερισμάτων που πληρώνονται στην Κύπρο και υπόκεινται στην αρμοδιότητα ξένων.
Φορολογία επί των μετοχικών μερισμάτων που υπόκεινται στην αρμοδιότητα ξένων και στέλνονται σε κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου από την θυγατρική μπορεί να μειωθεί ή να υπάρξει πλήρης απαλλαγή με ποικίλους τρόπους. Επιπρόσθετα, ο επενδυτής μπορεί τότε να επαναπατρίσει εισόδημα από την Κύπρο χωρίς καμία παρακράτηση φόρου στην Κύπρο.
(i) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία: Η εφαρμογή του στην Κύπρο καταργεί τους παρακρατούμενουςφόρους επί του υποδεέστερου για τα μετοχικά μερίσματα που πληρώνονται στη μητρική εταιρία, που είναι εγκατεστημένη σε οποιαδήποτε χώρα – μέλος της ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η μητέρα Εταιρεία φορολογείται μόνιμα από χώρα – μέλος της ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει το 1% ή περισσότερο από τις μετοχές της θυγατρικής για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, (η αυθεντική Ευρωπαϊκή Οδηγία αντιστοιχεί στο 25% και σε μια χρονική περίοδο μερικών χρόνων).
(ii)  Τα συμφωνητικά διπλού φόρου: Το δίκτυο συμφωνητικών διπλών φόρων επικυρωμένο από την Κύπρο περιλαμβάνει γύρω στα 40 συμφωνητικά. Σκοπός τους είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος μιας Εταιρείας, στην αρμοδιότητα των δύο κρατών που σχετίζονται με τα μετοχικά μερίσματα. Τα περισσότερα συμφωνητικά διπλής φορολόγησης προσφέρουν πλήρη απαλλαγή ή χαμηλή φορολόγηση στην αρμοδιότητα ξένων κρατών για μετοχικά μερίσματα που παραλαμβάνονται στην Κύπρο.
(iii) Μονομερής Απαλλαγή Φόρου: Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα αφορολόγητο όριο δίνεται στην Κύπρο επί οποιουδήποτε φόρου που περιλαμβάνει Έκτακτη Εισφορά Άμυνας, καθώς και φόρο εισοδήματος για κάθε φόρο που πληρώνεται υπό την αρμοδιότητα ξένου κράτους, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού εμπορικού φόρου που πληρώνεται από τον κληρονόμο ή φόρος που παρακρατείται επί μετοχικών μερισμάτων απερχομένων στην Κύπρο.
3. Φορολόγηση στην Κύπρο μετοχικών μερισμάτων πληρωμένα από την Κύπρο.
(i)  Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από την κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου προς τους μετόχους, μη μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, είτε οι μέτοχοι έχουν τις μετοχές τους κατευθείαν στην Εταιρεία, είτε μέσω υποψηφίων.
(ii) Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην Κύπρο επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από μια φορολογούμενη κυπριακή Εταιρεία σε μια άλλη φορολογούμενη Κυπριακή Εταιρεία.
(iii)  Στην Κύπρο παρακρατείται φόρος 20% επί μετοχικών μερισμάτων πληρωμένων από μια φορολογούμενη κυπριακή Εταιρία σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος της κυπριακής Δημοκρατίας.
 
4. Οφέλη από την απαλλαγή από : πλήρης απαλλαγή από το φόρο επί των συνολικών κερδών και το φόρο εισοδήματος.
Δεν υπάρχει φορολόγηση επί των κερδών από την απαλλαγή από για όλες τις Εταιρείες και άτομα που είναι φορολογούμενοι πολίτες της Κύπρου, ανεξάρτητα από το εάν το κέρδος είναι μεγάλο ή μικρό. Αυτό επιτρέπει στην κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου να απαλλαγεί από τις μετοχές σε μια Ο κληρονόμος χωρίς φορολόγηση στην Κύπρο και επιτρέπει την απαλλαγή από μετοχές μιας κυπριακής Εταιρείας Χαρτοφυλακίου χωρίς φορολόγηση στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τις προμήθειες ενός συμφωνητικού διπλής φορολόγησης. Όμως, το συνολικό κεφάλαιο κερδίζει φοροαπαλλαγή επί των κερδών από την απαλλαγή μετοχώνδεν αντιστοιχεί στην απαλλαγή των μετοχών μιας κυπριακής Εταιρείας η οποία κατέχει κινητή ιδιοκτησία, ενώ η πώληση της περιουσίας και η απαλλαγή των μετοχών καλύπτουν το 20% του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών.
Σύμφωνα με τον καινούριο Νόμο 118(1)2002 ο οποίος εφαρμόζεται από την 1ηΙανουαρίου 2003, οιεξασφαλίσειςπεριλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα,ομόλογα δημοσίου, ιδρυτικές μετοχές ή άλλες εξασφαλίσεις Εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων συγχωνευμένων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και προμηθεύονται επιλογές πάνω σε αυτό. Αναφέρεται αποκλειστικά στην αγοραπωλησία των εξασφαλίσεωνκαι δεν περιλαμβάνει υποσχετικές επιστολές. Επιτρέπει 0% φόρο επί των κερδών από την πώληση των μετοχών που αγοράστηκαν πριν ή μετά την 1/1/2003 από άλλη Εταιρεία στο εξωτερικό, με την πώληση των μετοχών που έλαβε χώρα μετά την 1/1/2003 και χωρίς να έχει επίδραση στην αξία των μετοχών.
5. Πλεονεκτήματα φορολογικού περιεχομένου εάν κάποιος απευθυνθεί στην κυπριακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου.
Τα φορολογικά πλεονεκτήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες «Φορολόγηση» και «Φορολογικό Επενδυτικό Πρόγραμμα» εάν κάποιος απευθυνθεί σε κυπριακές Εταιρείες, εφαρμόζονται επίσης στην κυπριακή Εταιρία Χαρτοφυλακίου.
Εγγραφή Εταιρείας
Με σκοπό να προχωρήσει η διαδικασία της εγγραφής της κυπριακής Εταιρείας, θα χρειαστούν οι παρακάτω πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη της θυγατρικής Εταιρίας:
 • Μια λίστα 3-4 ονομάτων, διαφορετικά το ένα από το άλλο, γίνεται σε σειρά προτεραιότηταςγια την αίτηση της Εταιρίας για όνομα.
 • Για πελάτες που επιθυμούν να αποφύγουν όλες τις καθυστερήσεις, προτείνουμε προεγγεγραμμένες έτοιμες κυπριακές Εταιρείες, τις οποίες μπορούμε να παραδώσουμε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Έπειτα, ο πελάτης μπορεί να μας ενημερώσει όσον αφορά το όνομα που θέλει για την Εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή ονόματος της Εταιρίας.
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση του κληρονόμου.
 • Το αντίγραφο του βιβλιαρίου του κληρονόμου (ή το αντίγραφο του πιστοποιητικού συγχώνευσης της Εταιρείας, εάν ο πελάτης είναι Εταιρεία): παρακαλώ στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αντίγραφο του διαβατηρίου  (μορφή jpeg).
 • Αριθμός μετοχών ανά μέτοχο. Ένας μέτοχος μπορεί να κατέχει 100% μετοχές.
 • Αντικείμενο/δραστηριότητες της Εταιρείας: μια απλή αναφορά του είδους της δραστηριότητας δεν αρκεί. Ο ληξίαρχος των Εταιρειών θα πρέπει να γνωρίζει περί ποιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων πρόκειται.
 • Εάν ο κληρονόμος επιθυμεί να ωφεληθεί από την εμπιστευτικότητα/υποψηφίους (βλέπετε πιο κάτω)
 • Ο κληρονόμος θα παραλάβει από εμάς: το Trust Deed που αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Εταιρείας, το καταστατικό της Εταιρείας καθώς και άρθρα συνεργασίας της Εταιρείας, Πιστοποιητικά Συγχώνευσης, εγγεγραμμένη διεύθυνση, διευθυντές και γραμματέας, μέτοχοι.
 
Υποψήφιοι, Φορολογική Έδρα & Εμπιστευτικότητα
Σύμφωνα με τον κυπριακό Νόμο, μια κυπριακή Εταιρεία είναι μόνιμη φορολογούμενη και μπορεί να απαλλαγεί από το 12.5% του εταιρικού φόρου επί των κερδών και να επωφεληθεί των 40 Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, εφόσον η Διοίκηση της βρίσκεται στην Κύπρο. Συνεπώς, θα πρέπει η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου έτσι, ώστε η Εταιρία να θεωρείται μόνιμη φορολογούμενη Κύπρου. Όταν ο κληρονόμος δεν είναι μόνιμη φορολογούμενη στην Κύπρο, συνήθως διορίζονται ως υποψήφια διευθυντικά στελέχη, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (πάντα μέλη του δικηγορικού μας γραφείου). Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται εκεί που η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών διαμένουν μόνιμα, εκεί όπου διεξάγονται οι συνελεύσεις της εταιρίας και εκεί όπου σχεδιάζεται η γενική πολιτική/τακτική της Εταιρείας. Επομένως, οι πελάτες συνήθως επιλέγουν μια πλειοψηφία διευθυντών της Εταιρείας στην Κύπρο (στην πράξη μέλη του γραφείου μας).
Έπειτα, ο κληρονόμος μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί εμπιστευτικότητα ή όχι. Εάν επιθυμεί υποψήφιους, πρέπει να υπογράψει και να μας επιστρέψει Υποψήφιο Διευθυντή και Συμφωνητικά των Μετόχων που να αποδεικνύουν ότι το δικηγορικό μας γραφείο δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις δραστηριότητες των κληρονόμων, καθώς παρέχει υποψήφιους για εμπιστευτικούς σκοπούς. Χωρίς την υπογραφή των συμφωνητικών, δεν μπορούμε να παράσχουμε υπηρεσίες εντολοδόχων.
Εάν, ο κληρονόμος αποφασίσει να εμφανιστεί ως ένας από τους διευθυντές στην Εταιρεία μαζί με τους Κύπριους υποψήφιους διευθυντές, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την Εταιρεία ως διευθυντής, εφόσον το θέλει. Εάν δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως ένας από τους διευθυντές στην Εταιρεία, θα μας στείλει τα συμβόλαια/έγγραφα ώστε να τα υπογράψουμε εμείς ως υποψήφιοι διευθυντές και να τα στείλουμε πίσω σε εκείνον. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, πάντα θα υπάρχουν υποψήφιοι διευθυντές.
Οι μετοχές της Εταιρείας θα πρέπει να ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, αποκλειστικά σε μη μόνιμους κατοίκους. Τα άτομα, οι Εταιρείες Συνεταιρισμών ή Ιδρύματαμπορούν να είναι μέτοχοι. Τα μετοχικά warrants δεν μπορούν να σταλούν στον κομιστή, εάν απαιτείται εμπιστευτικότητα και/ή ανωνυμία, οι υποψήφιοι έχουν μέτρα ασφάλειας στην διάθεση τους όπως είναι τα εντολοδουχικά μέτρα. Η κυπριακή Εταιρία μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους μετόχους. Ο κληρονόμος μπορεί να εμφανιστεί ως μέτοχος, αλλά εάν επιθυμεί εμπιστευτικότητα και δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως μέτοχος στην Εταιρεία, μπορούμε να του παράσχουμε έναν «υποψήφιο μέτοχο», ο οποίος πρακτικά θα είναι μία Εταιρία που θα ανήκει στο δικηγορικό μας γραφείο και θα «κρατάει» τις μετοχές της κυπριακής Εταιρίας ‘in trust’ για τον κληρονόμο. Ο πελάτης σε αντάλλαγμα θα παραλάβει το ‘Trust Deed’ έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της κυπριακής Εταιρείας.
Πρακτικά, ο ληξίαρχος των εταιριών μπορεί να κατέχει μόνο την ταυτότητα του πραγματικού κατόχου της Εταιρίας, όταν ο πελάτης δεν προτιμήσει την εμπιστευτικότητα.
Μέτρα Ασφάλειας
Οι κυπριακές εταιρείες δύναται να εγγράψουν τις χρεώσεις τους και με τη σειρά τους οι τράπεζες διορίζουν διαχειριστή για να αντικαταστήσει τους διευθυντές και να ελέγχει την εταιρία. Οι υποθήκες εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών.
Είδη κυπριακών Εταιρειών
Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες για την ίδρυση κυπριακών Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να συσταθούν και να ασχοληθούν με οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως αναφέρεται παρακάτω:
 • Εταιρείες Χαρτοφυλακίου
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Επενδυτικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Ακινήτων
 • Εταιρείες Χρηματοδότησης
 • Πετρελαϊκές & Φυσικού Αερίου
 • Εταιρείες Βιομηχανίας
 • Εταιρείες Διαδικτύου
 • Εταιρείες Δικαιωμάτων
 • Εταιρείες Ανατιμολόγησης / E-business / Online Companies
 • Εταιρείες Απασχόλησης
 • Εταιρείες Ενοικιαγοράς
 • Εταιρείες Διαχείρισης
 • Εταιρείες Πώλησης
 • Διαφημιστικές & Εμπορικές
 • Αρχιτεκτονικής & Μηχανικών
 • Κατασκευαστικές & Γεώτρησης
 • Περιοδικών & Εφημερίδων
[:fr _i=”6″ _address=”6″ /]


Incorporation de Sociétés – La Société Holding Chypriote


L’étude fournit ses conseils et assistances juridiques à ses clients qui désirent enregistrer une société chypriote  pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable de Chypre ainsi que de son vaste réseau de traites de non double imposition. Parmi les diverses sociétés chypriotes qui peuvent être enregistrées,

La société chypriote holding se révèle être la plus efficace pour la planification fiscale des clients.

 

 

Ci-dessous est l’information pour les sujets suivants:

 • La Société Chypriote
 • La Société Chypriote Holding
 • Enregistrement de Société
 • Services Fiduciaires, Résidence Fiscale & Confidentialité
 • Types de Sociétés Chypriotes
 • Sociétés maritimes
 • Sociétés internet en ligne
 • Sociétés de gas & pétrole
 • Sociétés de manufacture

 

La Société Chypriote a Responsabilité Limitée : principes & imposition

 

– Il n’y a plus de statut ‘offshore’ à Chypre mais uniquement une forme legale de société chypriote qui peut avoir ses activités à l’étranger, à Chypre ou les deux.

– La responsabilité de ses actionnaires est limitée à leur part de contribution dans le capital de la société.

– La société peut appartenir a 100% a des citoyens Européens ou non Européens.

– L’impôt général sur le revenu des sociétés est de 12.5% sauf pour les societe chypriotes maritimes qui peuvent choisir de payer une imposition sur le tonnage au lieu de l’impôt sur le revenu.

– Il n’y a pas d’imposition sur la cession de parts de sociétés chypriotes ou de parts détenues dans d’autres sociétés.

– La société peut avoir 1 actionnaire détenant 100% des actions.

– La société peut bénéficier d’un large réseau de plus de 40 traites de non double imposition.

– Le Mémorandum de la société doit définir le nom et l’objet d la société et le fait que la responsabilité de ses actionnaires est limitée à leur part de contribution dans le capital de la société.

– Les Articles de la société doivent réglementer l’administration de la société : les changements dans les statuts de la société par des résolutions spéciales, le nombre maximum d’actionnaires etc.

– Capital: le capital autorise est en principe de € 2000. Le capital souscrit est de € 2000 mais en pratique il n’est pas nécessaire de fournir la somme d’argent car le paiement nécessaire à enregistrer la société est censé couvrir cette somme. La valeur habituelle d’une action st de €1.lorsque la société a une présence a Chypre avec des bureaux, le capital souscrit doit refléter la nature de l’activité de la société et la somme devra être fournie.

– Réunions de Conseil des Directeurs: Les directeurs représentent la société et doivent agir dans le meilleur interet de la société.Les réunions de conseil des directeurs doivent être tenues à Chypre pour que la gestion & le contrôle de la société soient à Chypre, sauf si les bénéficiaires ne souhaitent pas que la résidence fiscale de la société soit à Chypre.

– Réunion Générale des Actionnaires:La Réunion Générale des Actionnaires est supérieure a celle du Conseil des Directeurs car les actionnaires nomment et révoquent les directeurs a leur guise.

– Enregistrement de la Société: voir les paragraphes ci-dessous.

 

 

La Société Chypriote Holding: planification fiscale

 

 1. L’imposition à Chypre des Dividendes recues a Chypre.

L’impôt sur le revenu de 12.5% ne s’applique pas aux dividendes recues a Chypre dans une société chypriote holding par une société chypriote résidente ou non résidente ou par une société étrangère.

Cependant, les dividendes sont assujettis à la Contribution Spéciale pour la Défense de 20% selon laquelle les dividendes recues d’une autre société chypriote résidente ne sont pas taxées alors que les dividendes recues d’une société chypriote non résidente ne sont pas taxées a à condition que la société recevant le dividende possède des parts dans la société versant le dividende meme inferieures a 1%. L’exception précitée ne s’applique pas si :

–          Plus de 50% des activités de la société payante donnent lieu à un revenu de placement, et

–          l’impôt étranger est sensiblement plus faible que le taux d’impôt exigible à Chypre (< de 5%).

De plus, les dividendes ne sont pas considérés comme des revenues de placement si ils dérivent d’une succursale commerciale. Selon la loi chypriote les dividendes devraient être distribues tous les 2 ans.

 

 1. L’imposition à l’étranger des dividendes paye a la societe Chypriote.

L’imposition à la source sur les dividendes payés à la societe chypriote par sa succursale peut être réduite ou éliminée selon les cas :

 

(i) La Directive Mere fille de l’UE: son application a Chypre abolit l’imposition a la source sur la succursale pour les dividendes payes a la société mère résidente d’un pays membre de l’UE, a condition que la société mère soit résidente d’un pays membre de l’UE et possède 10% ou plus de l’actionnariat de la succursale pour un temps indéfini. (La directive originale implique 25% et une durée de quelques années).

 

(ii) Les traits de non Double Imposition: ils permettent de réduire ou d’éliminer totalement l’imposition à la source sur les dividendes payés à la societe chypriote par sa succursale.

(iii) Exemption fiscale Unilatérale : En pratique cela veut dire qu’une exemption fiscale est accordée a Chypre contre n’importe quelle imposition chypriote, même la contribution Spéciale pour la Défense et l’impôt sur le revenu, pour n’importe quelle taxe payée dans l’autre pays même pour l’imposition a la source sur les dividendes envoyés a Chypre.

 1. Paiement de dividendes, d’intérêts & royalties a des non-résidents
  (i) Il n’y a pas d’impôt retenu à la source sur le paiement de dividendes, d’intérêts et de redevances à des particuliers ou sociétés non-résidents avec une exception pour l’impôt retenu à la source sur le paiement de redevances lorsqu’elles sont liées à une activité sur Chypre.

(ii) Il n’y a pas d’impôt retenu à la source sur le paiement de dividendes, d’intérêts et de redevances payes par une societe chypriote résidente a une autre société chypriote résidente.

(iii).Il y a une imposition à la source de 20% sur les dividendes payés par une societe chypriote résidente à l’un de ses actionnaire résident.

 

 1. Exonération totale sur les plus-values provenant de la cession de titres
  Il n’y a pas d’imposition sur les bénéfices réalisés lors de la cession de valeurs mobilières (ex actions detenues dans une société) de placement pour toutes les sociétés et les particuliers fiscalement domiciliés à Chypre indépendamment du fait que le profit découle du capital ou du revenu. Cela permet à la Société chypriote holding de céder ses parts dans une succursale sans savoir à payer d’imposition à Chypre et cela permet la cession des actions de la Société chypriote holding sans savoir à payer d’imposition à Chypre indépendamment des provisions d’un éventuel traite de non double imposition.Selon la Loi 118 (1) 2002 les valeurs mobilières comportent les titres, les parts/actions, les débentures, les obligations, les obligations gouvernementales, etc.

 

Enregistrement de la Société Chypriote

Il nous faut les informations suivantes de la part du bénéficiaire(s):

– une liste de 4-5 noms les plus divers et originaux possibles et par ordre de préférence pour l’application du nom pour la société chypriote. Il faut au Registre des Sociétés au moins une semaine pour approuver le nom de la société. Si le bénéficiaire désire gagner du temps, il peut choisir un des noms de sociétés pré enregistrés qui sont disponibles sur notre site a www.indianos.com.cy

– Il faut au Registre des Sociétés au moins une semaine pour enregistrer les sociétés. Si le bénéficiaire désire gagner du temps, il peut choisir une des sociétés pré enregistrées qui sont disponibles sur notre site a www.indianos.com.cy  Ensuite, il est toujours possible d’entamer une procédure pour  changer le nom actuel de la société.

– Nom et adresse du bénéficiaire

– Copies du passeport  du bénéficiaire  (ou copies du certificat d’incorporation si l’actionnaire est une société): par e-mail jpeg attachement si possible.

– Le nombre d’actions par actionnaire. C’est possible pour un actionnaire d’avoir 100% d’actions.

– Les objets, l’activité que la société chypriote va avoir : la simple affirmation de ‘activités de …’ ne suffit pas, il faut élaborer un peu plus et expliquer ce que l’activité comprend.

– Savoir si le bénéficiaire désire avoir la confidentialité / services fiduciaires.

– Le client n’a pas à se déplacer à Chypre pour faire la société.

– Le bénéficiaire reçoit: le Mémorandum & Articles d’Association de la societe (les statuts), les Certificats pour l‘incorporation, siège social, directeurs & secrétaire, actionnaire, le ‘Trust deed ’ (document faisant foi de propriété de la société) et lesaccords fiduciaires et lettre d’indemnité qui doivent être signes en contre partie des services fiduciaires : la signature des accords fiduciaires et lettre d’indemnité dont le but est d’ exempter les directeurs et actionnaires fiduciaires de toute responsabilité vis-à-vis des actes du client/bénéficiaire est essentielle car le rôle des les directeurs et actionnaires fiduciaires n’est autre que d’assurer le siège fiscal de la société  a Chypre et la confidentialité du bénéficiaire.

 

Résidence fiscale, Directeurs, actionnaires, confidentialité

 

Pour que la société chypriote puisse avoir résidence fiscale a Chypre et donc profiter du 12.5% d’imposition sur ses profits (la plus faible dans l’UE) et du réseau de traites de non double imposition,la gestion et le contrôle de la societe doivent être a Chypre et pour cela  la société doit avoir une majorité de directeurs résidents chypriotes (directeurs fiduciaires membres de notre étude en pratique, qui n’agissent que sur ordre du client) et les contrats les plus importants doivent tous être signes a Chypre par les directeurs fiduciaires. Vous pouvez aussi bénéficier d’un actionnaire fiduciaire (société a vocation fiduciaire appartenant a notre étude en pratique) pour des raisons de confidentialité.

Pour que notre étude puisse fournir au client les services fiduciaires nécessaires pour la résidence fiscale et la confidentialité le client nous signer et de nous renvoyer les accords fiduciaires & lettres d’indemnité dont le but est d’exempter les directeurs et actionnaires fiduciaires de toute responsabilité vis-à-vis des actes du client/bénéficiaire car le rôle des directeurs et actionnaires fiduciaires n’est autre que d’assurer le siège fiscal de la société  a Chypre et la confidentialité.

 

Types de Sociétés Chypriotes

L’étude enregistre des sociétés chypriotes dont la liste n’est pas exhaustive: Sociétés chypriotes holding,

sociétés chypriotes de commerce, sociétés chypriotes Internet, sociétés chypriotes de redevances, sociétés chypriotes d’emploi, sociétés chypriotes d’investissement, etc.

[:ru _i=”9″ _address=”9″ /]


Регистрация Компаний: Кипрские Холдинговые Компании


 

Фирма предоставляет консультации и помощь клиентам, которые желают зарегистрировать компанию на Кипре, для того, чтобы воспользоваться налоговыми льготами и преимуществами Кипрских налоговых конвенций.  Кипрская холдинговая компания является одним из наиболее эффективных инструментов в структурах по налоговому планированию:

 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о регистрации и использовании Кипрских компаний, а именно:

 • Кипрская компания
 • Кипрская холдинговая компания
 • Регистрация компании
 • Номинальные директора и акционеры, налоговое резиденство и конфиденциальность
 • Типы кипрских компаний

 

Кипрская компания с ограниченной ответственностью  

 

 • Ответственность ее участников ограничена суммой, невыплаченной по принадлежащим им акциям в капитале компании (при наличии такой суммы)
 • Более не существует статуса «оффшорной» компании; на Кипре теперь существует только одна правовая форма компаний. Такие компании могут вести деятельность и на территории Кипра, и за его пределами
 • Компания на 100% может принадлежать гражданам ЕС или третьих стран
 • Налог с прибыли кипрских компаний составляет 12.5% с полным освобождением от налогов дохода при продаже ценных бумаг
 • Кипрская компания может иметь одного акционера, которому принадлежат 100% акций
 • Кипрские компании могут пользоваться положениями налоговых конвенций, подписанных с более чем 40 странами
 • Учредительный договор должен указывать название компании и перечислять виды деятельности, которыми она имеет право заниматься , а также указывать, что ответственность ее участников ограничена. Учредительный договор также определяет уставной капитал компании.
 • Устав компании содержит положения, регулирующие вопросы управления компанией и ее общее функционирование. Изменения в Уставе осуществляются специальными резолюциями.  Частные компании  могут иметь всего одного акционера, максимальное количество акционеров – пятьдесят. Частные компании не имеют права открывать подписку на акции или облигации компании для неограниченного круга лиц. Частная компания может стать публичной (т.е. компанией, акции которой котируются на фондовой бирже) и наоборот. Право на передачу акций частной компании ограничено условиями Устава.
 • Капитал: стандартный заявленный капитал компании –  2000 евро. Стандартный эмитированный капитал компании – 2000 евро, но на практике его не надо оплачивать. Власти считают, что сумма,  оплаченная владельцем компании за ее регистрацию, покрывает размер выплаченного капитала. Стандартная стоимость акций – 1.00 евро за акцию. Когда компания имеет офис на Кипре и нанимает персонал, ее оплаченный капитал должен быть увеличен в зависимости от вида деятельности компании, обычно он увеличивается до 5.000 евро.
 • Собрания совета директоров:  если считать, что управление и контроль над деятельностью компании осуществляется на Кипре, то собрания должны проводиться на Кипре.    Но собрания могут проводиться на территории любой страны.
 • Деятельность на внутреннем рынке: компания имеет право заниматься деятельностью на внутреннем рынке, в результате чего компания может иметь и использовать собственные помещения, склады, получать и выполнять заказы и проч.
 • Регистрация кипрской компании и требования: см. пункт ниже

 

 

Кипрские холдинговые компании

 

 1. Налогообложение на Кипре дивидендов, полученных на Кипре

Дивиденды, полученные на Кипре кипрской холдинговой компанией от кипрских резидентных или нерезидентных компаний или от иностранных компаний, не облагаются налогом по закону «О подоходном налоге».

 

Тем не менее, они облагаются специальным налогом на оборону (20%).  Для такого налога существуют следующие исключения: Дивиденды, получаемые от другой кипрской резидентной компании, не облагаются такому налогу на оборону, а дивиденды, получаемые от нерезидентной компании, не облагаются налогом, если кипрской холдинговой компании (резиденту) принадлежит как минимум 1% акционерного капитала нерезидентной компании, выплачивающей дивиденды. Это исключение не действует, когда компания, выплачивающая дивиденды, прямо или косвенно занимается деятельностью, от которой более 50% получаемого дохода представляет собой инвестиционный доход, и налог в иностранной  юрисдикции компании, оплачивающей дивиденды ниже, чем 12.5% процентная ставка подоходного налога на Кипре, которым облагается кипрская холдинговая компания.

 1. Налогообложение в иностранной юрисдикции дивидендов, выплачиваемых на Кипре

(i) Налогообложение в иностранной юрисдикции дивидендов, которые выплачиваются кипрской холдинговой компании своим дочерним предприятием, может быть снижено или полностью устранено различными способами.  Более того, инвестор может получить свой доход , полученный на Кипре, без дополнительных налогов у источника на выплату дивидендов с Кипра.

Директива ЕС «О материнских / дочерних компаниях»: ее применение на Кипре упраздняет налог у источника при выплате дочерним предприятием дивидендов в пользу материнской компании- резидента ЕС, если материнская компания имеет налоговое резиденство в стране ЕС и владеет более чем 1% в акционерном капитале своего дочернего предприятия в течение любого срока (первоначально, директива ЕС предусматривала 25%  долевое участие и срок в несколько лет)

 

(ii) Налоговые конвенции: сеть налоговых конвенций, ратифицированных Кипром, представляет собой более 40 договоров.  Их целью является избежание двойного налогообложения дивидендного дохода компании в обеих странах-участницах конвенции.   Большинство конвенций предусматривают полное освобождение или низкую ставку налога у источника при выплате дивидендов на Кипр. Для избежания двойного налогообложения кипрская холдинговая компания или физическое лицо должны быть налоговыми резидентами Кипра или обоих государств- участниц конвенции.   На Кипре критерием налогового резиденства является  осуществление управления и контроля за работой компании на Кипре, другими словами большинство директоров компании должны быть резидентами Кипра, а в случае, если оба государства оспаривают резиденство, критерием является фактические управление холдинговой компании.

 

(iii) Налоговые кредиты: на практике это означает, что налоговые кредиты выдаются на Кипре на все  налоги, включая специальный налог на оборону и налог с прибыли, оплаченный в иностранном государстве, включая местные налоги, оплаченные дочерним предприятием или налог у источника при оплате дивидендов на Кипр.

 

 

 1. Налогообложение на Кипре дивидендов, оплачиваемых с Кипра

(i) Отсутствует налог у источника на Кипре при выплате дивидендов Кипрской холдинговой компании своим нерезидентным акционерам, не зависимо от того, владеют ли они акциями напрямую или через номинальные компании.

(ii) Отсутствует налог у источника на Кипре на дивиденды, оплачиваемые одним налоговым резидентом Кипра другому налоговому резиденту Кипра.

(iii) Оплачивается 20% налог у источника на Кипре на дивиденды, оплачиваемые Кипрской резидентной компанией в адрес физических лиц- резидентов Республики Кипр

 

 1. Выручка при продаже ценных бумаг: полное освобождение от налога с прибыли

  Отсутствует налог с прибыли при продаже ценных бумаг для всех компаний и физических лиц, которые являются налоговыми резидентами Кипра, не зависимо от того, является ли выручка приростом капитала или доходом. Это позволяет кипрской холдинговой компании продавать акции своего дочернего предприятия без налогов на Кипр не зависимо от положений налоговой конвенции. Тем не менее, полное освобождение от налогов на прибыль или прирост капитала при продаже ценных бумаг не применяется при продаже акций кипрской компании, которой принадлежит недвижимость, В этом случае, как и при продаже недвижимости, при продаже акций такой компании оплачивается налог на прирост капитала в размере 20%.

Согласно положениям нового закона 118(1)2002, который вступил в силу с 1 января 2003 года, ценные бумаги включают в себя акции, облигации, государственные облигации, учредительские акции или прочие ценные бумаги компаний и прочих юридических лиц, зарегистрированных на Кипре или за рубежом, а также опционы на такие акции.   Закон говорит о купле-продаже таких ценных бумаг, не причисляя к ним векселя.  Это позволяет облагать прибыль, полученную от продажи акций, приобретенных до или после 1/1/2003 года у другой компании за рубежом, по нулевой ставке, не затрагивая стоимость акций.

 

 1. Налоговые преимущества кипрской холдинговой компании

Налоговые преимущества при налогообложении и налоговом планировании с использованием кипрских компаний в целом, распространяются и на кипрские холдинговые компании.

Регистрация компаний

Для регистрации Кипрской компании нам необходима от ее собственникаследующая информация:  

 

 • 3-4 названия компании в порядке предпочтения для утверждения в Департаменте по регистрации компаний
 • Клиенты, которые хотят сократить срок регистрации, могут воспользоваться нашими готовыми компаниями.   В будущем название компании возможно изменить.
 • Полное имя и адрес реального собственника
 • Копия паспорта реального собственника (или копия свидетельства регистрации компании, если собственником является компания): просим отправить в электроном виде копию паспорта в формате jpeg.
 • Число акций для каждого акционера. Один акционер может иметь до 100% акций.
 • Основной вид деятельности компании: не достаточно просто указать вид деятельности.  Требуется конкретное указание на то, чем будет заниматься компания
 • Желает ли собственник сохранить конфиденциальность и анонимность (см. ниже)
 • Собственник получает от нас: трастовую декларацию, в которой номинальный акционер заявляет, что он не является собственником компании. Мы также предоставляем Учредительный договор и Устав, свидетельства о регистрации, юридическом адресе, директорах и секретаре и акционерах.

 

Номинальные директора и акционеры, налоговое резиденство и конфиденциальность

По Кипрскому закону «О компаниях» кипрская компания является резидентом Кипра и ее чистая прибыль облагается налогом по ставке 12.5% , и она пользуется положениями 40 налоговых конвенций, если управление и контроль над ее деятельностью осуществляются на Кипре.  Когда реальный собственник компании не является кипрским резидентом, директорами в компании обычно назначаются кипрские директора- резиденты  (всегда работники нашей фирмы) Место управления и контроля  определяется местом жительства большинства директоров, местом проведения собраний директоров и местом формулирования общей политики компании. Таким образом, клиенты назначают кипрских директоров для своих компаний для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами кипрской резидентной компании.

Более того, реальный собственник может сохранить свою анонимность посредством использования номинальных акционеров. В этом случае он подписывает для нас договор с номинальным директором и акционером, подтверждая, что наша фирма не несет ответственности для действия реальных собственников, а номинальные директора и акционеры используются исключительно в целях соблюдения конфиденциальности.  Мы не оказываем номинальных услуг без подписания такого договора.

Если собственник компании принимает решение выступать в качестве директора компании наряду с номинальными кипрскими директорами, он самостоятельно может подписывать от имени компании все документы. Если он не желает выступать в качестве директора компании, он может отправлять документы нам на подпись, а мы их подписываем и возвращаем назад. В любом случае, номинальные директора всегда должны присутствовать в компании.

Акции компании должны прямо или через номинальных акционеров, принадлежать нерезидентам. Акционерами кипрских компаний могут выступать физические лица, компании, товарищества или трасты.   Запрещено выпускать акции на предъявителя.  Если требуется анонимность собственников, используются номинальные акционеры с адекватной защитой интересов собственников через незаполненные передаточные распоряжения и трастовые декларации. Кипрская компания может иметь одного или нескольких акционеров.   Реальный собственник может выступать в качестве акционера компании, но если он хочет сохранить свое имя в тайне,  и не хочет выступать акционером компании, мы можем предложить ему номинального акционера – компанию, которая принадлежит нашей фирме и владеет акциями кипрских компаний на условиях  доверительного управления в пользу реального собственника.  Клиент в свою очередь получает «Трастовую декларацию», которая подтверждает его право собственности на акции кипрской компании.

На практике это означает, что Департамент по регистрации компаний располагает информацией о реальном собственнике, только если собственник компании не пользуется услугами номинального акционера.

 

Типы кипрских компаний 

Наша фирма регистрирует кипрские компании различного типа: холдинговые компании , торговые компании, компании, занимающиеся электронной коммерцией, компании, владеющие авторскими правами, компании-посредники, компании по трудоустройству, лизинговые компании, управляющие компании, инвестиционные компании, маркетинговые компании, архитектурные и инженерные компании, строительные и нефтедобывающие компании, компании владеющие журналами  и газетами и проч.

[:ua _i=”12″ _address=”12″ /]


Реєстрація компаній та холдингів Кіпру


Реєстрація компанії і кіпрської холдингової компанії
Юридична фірма надає юридичні консультації та допомогу клієнтам, які бажають зареєструвати будь-який тип кіпрської компанії для того, щоб отримати вигоду з режиму податкових пільг Кіпру, а також його широкої мережі угод про уникнення подвійного оподаткування. Серед різних компаній на Кіпрі, які можуть бути зареєстровані, кіпрська холдингова компанія виділяється як найбільш ефективний засіб для структури податкового планування.
Нижче представлена інформація з наступних питань:
 • Кіпрські компанії
 • Кіпрські холдингові компанії
 • Реєстрація компанії
 • Податкове резидентство, Конфіденційність та розкриття інформації
 • Положення, що стосуються безпеки
 • Типи компаній Кіпру
Кіпрська компанія з обмеженою відповідальністю
– Відповідальність її членів обмежується кількістю, якщо такі є, їхніх неоплачених відповідних акцій.
– Більше не існує “офшорного” статусу на Кіпрі, в даний час є тільки одна форма кіпрської компанії, яка може мати діяльність на Кіпрі або за його межаит, або в обох формах.
– Компанія може перебувати у власності європейців чи не-європейців на 100%.
– Існує загальний податок у розмірі 12.5% на всі компанії Кіпру і повне звільнення від продажу цінних паперів
– Компанія може мати одного акціонера, що володіє 100% акцій.
– Компанія може отримати вигоду з великої мережи податкових договорів з більш ніж 40 договорів.
– У Меморандумі повинні бути зазначені назва та цілі компанії, та той факт, що відповідальність її учасників обмежена її статутним капіталом.- Статут містить положення, що регулюють управління та функціонування компанії: зміни в статуті компанії приймаються спеціальними постановами, приватні компанії можуть мати тільки одного члена і максимальна кількість обмежена до п’ятдесяти, приватним компаніям заборонено запрошувати громадськість до підписання будь-яких акцій або боргових зобов’язань. Приватна компанія може стати громадською і навпаки, приватні компанії повинні обмежувати права передавати свої акції.
– Капітал: звичайний уповноважений/ номінальний статутний капітал складає 2000 євро.Звичайний випущений акціонерний капітал складає 2000 євро, але на практиці це не оплачений / підписаний в якості оплати, внесеної бенефіціаром для реєстрації компанії, визначений місцевою владою для покриття 2000 євро. Звичайне значення становить 1,00 євро за акцію. Коли компанія має фізичну присутність на Кіпрі з власними офісами і співробітниками, сплачений капітал повинен відображати характер діяльності на Кіпрі, який зазвичай збільшує випущений акціонерний капітал в розмірі не менше 5000 євро.
– Засідання Ради директорів (BOD): Директори Компанії представляють компанію і у відповідності з корпоративним управлінням повинні «діяти найкращим чином в інтересах Компанії». Збори Ради директорів мають бути проведені на Кіпрі, якщо керівництво та управління будуть проводитися в межах Кіпру.
– Загальні збори акціонерів можуть проводитися де завгодно. Акціонери не діють від імені компанії, але у відповідності з корпоративним управлінням їх затвердження необхідне для багатьох правових актів та їх дискреційного права призначати і звільняти директорів, тому загальні збори є більш потужними, ніж Рада директорів.
-. Місцеві приміщення: кіпрська компанія може мати будь-яку діяльність, яка передбачає володіння і використання місцевих приміщень, зберігання товарів, прийом і виконання замовлень і т.д.
– Податок на чистий прибуток компанії на Кіпрі становить 12.5%, скасовується для судноплавних компаній (0%), які вибирають замість цього корабельний збір.
– Реєстрація компаній на Кіпрі та Необхідні умови: перейдіть до пункту Реєстрації компанії.
Кіпрські холдингові компанії
Можна добитися 0% оподаткування з використанням кіпрської холдингової компанії. Кіпрські холдингові компанії можуть отримати дивіденди від своїх закордонних дочірніх компаній з 0% податку, до тих пір, поки ці дочірні компанії розташовані в країнах ЄС, і відповідають Директивам ЄС про дочірні компанії. У випадку, якщо положення Директив ЄС про дочірні компанії не виконуються, або там, де є ухилення від їх положень, кіпрські холдингові компанії можуть використовувати свою широку мережу угод про уникнення подвійного оподаткування.
1. Оподаткування на Кіпрі дивідендів, отриманих на Кіпрі.
Дивіденди, отримані на Кіпрі кіпрською холдинговою компанією від кіпрських резидентних або нерезидентних компаній або закордонних компаній, не оподатковуються відповідно закону про прибутковий податок Кіпру. Тим не менш, вони підлягають особливому податковому внескові на оборону (20%), згідно з яким дивіденди, отримані від іншої компанії – резидента Кіпру не оподатковуються, в той час як дивіденди, отримані від компанії-нерезидента не оподатковуються, якщо Кіпрська холдингова (резидент) компанія володіє пакетом акцій компанії-нерезидента, яка виплачує дивіденди, навіть якщо це становить менше 1%. При цьому звільнення не надається, якщо компанії, які сплачують дивіденди, прямо чи опосередковано займаються діяльністю, з якої понад 50% прибутку виникають у результаті інвестиційного доходу і загальний податок на дохід, що стягується в іноземній юрисдикції, на компанії, що сплачують дивіденди, значно нижче (не менше 5%), ніж загальні 12.5% прибуткового податку, що стягуються на Кіпрі з холдингової (резидентної) компанії. Вищевказане означає також, що обидва критерії повинні бути виконані, щоб звільнення було застосоване.
2. Оподаткування в іноземній юрисдикції дивідендів, що виплачуються на Кіпрі.
Оподаткування в іноземній юрисдикції дивідендів, направлених холдинговій компанії на Кіпрі або її дочірній може бути знижене або повністю скасоване по-різному. Крім того, інвестор може репатріювати доходи з Кіпру без будь-яких податків на Кіпрі.

(i) Директиви ЄС про допоміжні та дочірні компанії: Їх застосування на Кіпрі скасовує утримання податків з дочірнього підприємства на отримання дивідендів, виплачених його материнською Компанією в державі-члені, до тих пір, поки материнська Компанія має своє податкове резидентство в держави-члені і володіє 1% або більше акцій дочірньої компанії за будь-який період часу (оригінальні Директиви ЄС передбачають 25%, а період часу в кілька років).

(ii) Уникнення подвійного оподаткування: мережа договорів про уникнення подвійного оподаткування, ратифікованих Кіпром, включає в себе близько 40 договорів. Їх метою є уникнення подвійного оподаткування доходів компанії в юрисдикціях двох держав, пов’язаних з виплатою дивідендів. Більшість законів з уникнення подвійного оподаткування забезпечують повне звільнення або низьке оподаткування в іноземній юрисдикції для отримання дивідендів на Кіпрі. Для того, щоб уникнути подвійного оподаткування, слід бути кіпрською холдинговою компанією, або людина повинна бути податковим резидентом Кіпру або обох договірних держав. На Кіпрі критерії податкового резидентства використовуються для управління і контролю Компанії, іншими словами, Компанія повинна мати більшість директорів, які є резидентами Кіпру, а у випадку, коли обидва стани юрисдикцій оскаржуватимуть податкове резидентство, критерії застосовуються там, де ведеться ефективне управління холдинговою компанією.

(iii) Одностороння допомога з податкового кредитування: На практиці це означає, що податковий кредит надається на Кіпрі на будь-який податок, в тому числі особливий податковий внесок з оборони та податок на прибуток, та для будь-якого податку, сплаченого в юрисдикції іноземної держави, включаючи основний місцевий податок на торгівлю, виплачуваний дочірньою компанією або податок на вихідні дивіденди на Кіпрі.

3. Оподаткування на Кіпрі дивідендів, що виплачуються з Кіпру.
(і) Не обкладаються податком на Кіпрі дивіденди, що виплачуються холдинговою компанією на Кіпрі її акціонерам-нерезидентам Кіпру (компанії та / або фізичні особи), незалежно від того, володіють акціонери своїми акціями в компанії безпосередньо або через номінальних осіб.
(іі) Не обкладаються податком на Кіпрі дивіденди, що виплачуються одним податковим резидентом – Кіпрською компанією іншій компанії-податковому резиденту Кіпру.
(ііі) Існує 20% податку на Кіпрі на дивіденди, що виплачуються однією компанією-податковим резидентом Кіпру фізичній особі – людині, яка є резидентом Республіки Кіпр.
4. Доходи від продажу цінних паперів: повне звільнення від податку на приріст капіталу та податку на прибуток
Немає податку на прибуток від продажу цінних паперів для всіх компаній і приватних осіб, які є податковими резидентами Кіпру, незалежно від того, відбувся приріст капіталу або доходу, і це виключення застосовується без будь-яких мінімальних критеріїв періоду проведення. Це дозволяє кіпрським холдинговим компаніям розпоряджатися акціями дочірніх компаній, бо на це немає податку на Кіпрі, а також дозволяє розпоряджатися акціями кіпрської холдингової компанії без будь-якого податку на Кіпрі, незалежно від відповідних положень про уникнення подвійного оподаткування.
Тим не менш, звільнення повного доходу від приросту капіталу від податку на прибуток від продажу цінних паперів не поширюється на розпорядження акціями кіпрської компанії, які належать до нерухомого майна, продажу майна та розпорядження акціями, що обкладається 20% податку на приріст капіталу .
Відповідно до нового Закону 118 (1) 2002, який застосовується з 1 січня 2003, цінні папери включають акції, облігації, державні облігації, акції засновника або інші цінні папери компаній або інших юридичних осіб, зареєстрованих на Кіпрі чи за кордоном та опціони по ним. Це відноситься тільки до купівлі та продажу цінних паперів і не включає в себе векселя. Це дозволяє мати 0% податку на прибуток з продажу акцій, які купили до або після 1/1/2003 у іншої компанії за кордоном, з продажу акцій, що відбувся після 1/1/2003, і без впливу на вартість акцій.
5. Податкові переваги звернення до холдингової компанії на Кіпрі.
Податкові пільги, згадані на веб-сторінці про Оподаткування та Податкове планування компаній на Кіпрі, також відносяться до холдингової компанії на Кіпрі.
Реєстрація компанії на Кіпрі
Для того, щоб приступити до реєстрації компанії на Кіпрі, нам знадобиться наступна інформація від бенефіціарного власника:
– Список з 3-4 назв, таких різноманітних і оригінальних, наскільки це можливо, у порядку переваг і застосування імені компанії. Для клієнтів, які хочуть уникнути цієї затримки, ми пропонуємо вибрати назву компанії з нашого списку доступних імен компаній , який можна знайти на головній сторінці нашого сайту на www.indianos.com.cy
– Для клієнтів, які хочуть уникнути затримки реєстрації компанії, ми пропонуємо вибрати компанію з нашого списку доступних готових компаній, які можна знайти на головній сторінці нашого сайту на www.indianos.com.cy, і які ми можемо доставити протягом кількох днів. Якщо клієнт бажає змінити назву компанії, він може надіслати нам ім’я, яке він хоче для компанії, так що ми можемо приступити до зміни назви компанії.
– Повне ім’я і адреса бенефіціара.
– Копія паспорта бенефіціара (або копія свідоцтва про реєстрацію компанії, якщо клієнт є компанією): будь ласка, перешліть по електронній пошті копію паспорта (JPEG формат).
– Кількість акцій одного акціонера. Один акціонер може мати 100% акцій.
– Цілі / діяльність Компанії: простого згадування виду діяльності не буде достатньо. Реєстратор компаній повинен знати, в чому саме полягає бізнес.
– Хоче або не хоче бенефіціар отримати вигоду з повної конфіденційності / номінальних осіб (див. далі).
– Бенефіціар отримає від нас: «Трастовий договір», який підтверджує, що він є реальним законним власником компанії, Меморандум і Статут компанії, сертифікати про реєстрацію, юридичну адресу, директорів і секретаря, акціонерів.
Податкове резидентство, Конфіденційність та Розкриття інформації
Податкове резидентство (управління і контроль, номінальні особи): за Законами Кіпру, кіпрські компанії є податковими резидентами, і можуть отримати вигоду з 12.5% податку на прибуток і скористатися широким спектром положень про уникнення подвійного оподаткування, але тільки якщо їх управління та контроль відбуваються на Кіпрі. Управління та контроль відбуваються там, де проживає більшість Ради директорів, де проводяться Збори Ради директорів, де приймаються рішення і де формується загальна політика, тому більшість номінальних директорів повинна бути резидентами Кіпру, щоб управління та контроль компанії відбувалися на Кіпрі. Якщо бенефіціар не є резидентом Кіпру, резиденти Кіпру призначаються номінальними директорами (це завжди члени нашої юридичної фірми) .
Крім того, бенефіціар повинен підписати і повернути нам Угоди Номінальних Директорів і Акціонерів (якщо номінальний акціонер також використовується для забезпечення конфіденційності), які підтверджують, що наша юридична фірма не може нести відповідальність за дії бенефіціарів, так як вона надає номінальних особ з метою забезпечення конфіденційності. Без підписання угоди, ми не можемо надати номінальних послуг.

Конфіденційність (Номінальні директори): бенефіціар може вибирати, хоче він конфіденційності чи ні. Якщо він вирішить виступити в якості директора компанії разом з кіпрськими номінальними директорами, він зможе підписати всі документи на компанію як директор, якщо хоче. Якщо він не буде відображатися в якості директора компанії, він пошле нам контракти / документи, щоб ми підписали їх як номінальні директори і відправили назад до нього. У будь-якій з вищевказаних подій, завжди будуть номінальні директори.Акції компанії мають належати прямо або побічно, виключно нерезидентам. Приватні особи, компанії, товариства або трасти можуть бути акціонерами. Оскільки ніяких акцій не може бути видано на пред’явника, якщо конфіденційність і / або анонімність не потрібні, номінальні особи можуть використовуватися з дотриманням відповідних гарантій, таких як порожні передавальні та довірені інструменти. Кіпрські компанії можуть мати одного або кілька акціонерів. Бенефіціар може виступати як акціонер, але якщо він хоче конфіденційності і не хоче виступати в якості акціонера компанії, ми можемо надати йому Номінального акціонера, який на практиці є компанією, що належить нашій Юридичній фірми, яка володіє акціями Кіпрської компанії в довірчому управлінні для бенефіціара. У цьому випадку бенефіціар повинен буде підписати натомість Номінальну угоду. Крім того, бенефіціар отримає документ «Трастовий договір», який підтверджує його перебування реальним власником компанії на Кіпрі. На практиці, Реєстратор компаній може володіти тільки особистістю фактичного власника компанії, коли клієнт не вибирає конфіденційність.

Розкриття інформації: новий закон на голосуванні до Парламенту Республіки Кіпр буде забезпечувати можливість розкриття інформації, якщо відповідне положення про уникнення подвійного оподаткування дозволяє це і є офіційна згода на розкриття інформації від Генеральної Прокуратури Кіпру, автономної і незалежної установи на Кіпрі. У реальному вираженні, з урахуванням існуючої юридичної практики і тим, що за Директивою ОЕСР інформація може бути розкрита тільки інший запитуючий державі, якщо є докази серйозних правових випадків, це означає, що згода Генеральної Прокуратури видається рідко.
Положення безпеки
Кіпрські компанії можуть мати свої зареєстровані збори, і банкіри можуть призначити менеджерів з заборгованості для управління компанією і замінити раду директорів. Акції реєструються реєстратором компаній, як і іпотечні кредити.
Типи компаній Кіпру
Фірма забезпечує клієнтові поради з податкового планування, щоб вибрати адекватний тип кіпрської компанії, а потім надає клієнтові повні послуги з реєстрації кіпрських компаній, які можуть бути сформовані для будь-якого виду бізнесу, як показує наступний неповний перелік:

 • Холдингові компанії
 • Торгові компанії
 • Інвестиційні компанії
 • Компанії з нерухомості
 • Фінансові компанії
 • Компанії з роялті
 • Компанії з повторного виставлення рахунків. com/ електронного бізнесу /
 • Компанії з зайнятості
 • Лізингові компанії
 • Керуючі компанії
 • Компанії з продажів
 • Рекламні та маркетингові компанії
 • Архітектурні та інженерні компанії
 • Будівничі та бурові компанії
 • Журнальні та газетні компанії
 • он-лайн компанії
[:zh _i=”15″ _address=”15″ /]


公司注册和塞浦路斯控股公司


 

本律师事务所为想要注册任何类别的塞浦路斯公司,享受塞浦路斯税收激励机制及其避免双重征税条约广大网络的客户提供法律建议和帮助。在允许注册的各类塞浦路斯公司中,塞浦路斯控股公司对于税务规划结构而言显得最为有效。

下文是关于以下几个方面的信息:

 • 塞浦路斯公司
 • 塞浦路斯控股公司
 • 公司注册
 • 纳税住所、保密和信息披露
 • 安全规定
 • 塞浦路斯的公司类别

塞浦路斯有限责任公司
– 公司成员的责任仅限于其相关股份未付款的金额(若有)。
– 在塞浦路斯不再有“境外”地位;现在只有一种形式的塞浦路斯公司在塞浦路斯境内外都可以开展活动。
– 公司可以由欧洲人或非欧洲人全资所有。
– 任何塞浦路斯公司都要缴纳 12.5% 的一般税,处置证券全额免税。
– 公司可以有一名股东,拥有全部股份。
– 公司可以受益于包含 50 多个条约的避免双重征税条约网络。
– 公司章程必须明确公司名称和宗旨、公司成员责任有限的事实以及公司的股本。
– 公司章程细则包含适用于公司管理和运营的规章制度:公司章程的修改必须通过特别决议,私营企业可以只有一名成员,成员数量的上限是五十,私营企业不得邀请公众认购其股份或债券。私营企业可以转而公开上市,反之亦然;私营企业转让其股份的权利必须得到限制。
– 资本:常见核准/名义股本为 2000 欧元。常见发行股本为 2000 欧元,但实际上,并没有被付清/认购,因为受益人为了注册公司所付款项被地方当局视为包括了这 2000欧元。常见每股价值为 1.00 欧元。如果公司在塞浦路斯实际存在,有其自己的办事处和工作人员,则缴足的资本必须能够反映在塞浦路斯所从事活动的性质,这通常会把发行股本提高到至少 5000 欧元。
– 董事会会议:公司董事是公司的代表,按照公司治理要求应“努力谋求公司的最大利益”。如果想要使公司管理和控制的执行地被视为在塞浦路斯境内,则董事会会议必须在塞浦路斯举行。

– 股东大会可以在任何地方召开。股东不代表公司,但是根据公司治理要求,许多法律行为必须经他们批准,他们对任免董事有酌情决定权,因此,股东大会的权力比董事会会议更高。
– 当地场所:塞浦路斯公司可以从事需要拥有和利用当地场所的活动,如:存储货物、接收和执行订单等。

– 对塞浦路斯公司净利润课 12.5% 税款,航运公司 (0%) 除外,航运公司可以另选吨位税。
– 塞浦路斯公司注册及先决条件:请参阅“公司注册”段落。

塞浦路斯控股公司

利用塞浦路斯控股公司实现零纳税是可能的。塞浦路斯控股公司可以从其外国子公司抽取红利,无需缴纳预扣税,只要这些子公司在欧盟范围,并且符合《欧盟母子公司指令》(EU Parent Subsidiary Directive) 的要求。如果不符合《欧盟母子公司指令》的规定,或者存在反避税规定,则塞浦路斯控股公司还可以利用塞浦路斯避免双重征税条约的广大网络。

 1. 塞浦路斯对在塞浦路斯得到的红利的课税。
  根据塞浦路斯所得税法,对塞浦路斯控股公司从塞浦路斯居民、非居民公司得到的红利不课所得税。但是,它们应缴纳特别国防捐税 (20%),按规定,从其他塞浦路斯居民公司得到的红利不课该税,以及,如果塞浦路斯控股(居民)公司持有支付红利的非居民公司即便不到 1% 股份,则从这家非居民公司得到的红利也不课该税。如果支付红利的公司直接或间接从事的活动 50% 以上产生投资收入,并且外国司法辖区对支付红利的公司征收的一般所得税率远远低于(至少 5%)塞浦路斯对塞浦路斯控股(居民)公司征收的 12.5% 一般所得税率,则本豁免规定不适用。上文表明,两条标准必须都达到才不适用豁免规定。
 2. 外国司法辖区对支付到塞浦路斯的红利的课税。
  外国司法辖区对其境内子公司向塞浦路斯控股公司支付的红利的课税可以通过多种方式降低或全免。

 

此外,投资者可以将源自塞浦路斯的收入送回本国,在塞浦路斯不收预扣税。
(i) 欧盟母子公司指令:由于《欧盟母子公司》指令在塞浦路斯的适用,只要母公司在一个欧盟成员国有纳税住所并且在任何时段拥有其子公司 1% 以上股份(原欧盟指令要求在数年内拥有 25% 以上股份),则子公司在向其位于任何欧盟成员国的母公司支付红利时无需再缴预扣税。
(ii) 避免双重征税条约:塞浦路斯批准的避免双重征税条约有大约 40 个,组成了一个广大的网络。它们的目的在于避免两个国家就进项的红利所得对同一家公司双重征税。大多数避免双重征税条约对于进入塞浦路斯的红利在外国提供全额免税或低税率。为了避免双重征税,塞浦路斯控股公司或个人必须是塞浦路斯或两个签约国的纳税居民。在塞浦路斯,纳税住所的标准是公司的管理和控制在塞浦路斯,换言之,公司的多数董事是塞浦路斯居民,如果两个国家对纳税住所有争议,适用的标准是控股公司的有效管理在哪里。
(iii) 单边税款抵扣:实际上,这意味着对于在外国司法管辖区缴纳的任何税款,包括子公司缴纳的基本当地贸易税或向外支付到塞浦路斯的红利的预扣税,在塞浦路斯可以享受包括特别国防捐税和所得税等在内的税款抵扣。

 1. 塞浦路斯对从塞浦路斯支付的红利的课税。
  (i) 对于塞浦路斯控股公司向其非塞浦路斯居民股东(公司和/或个人)支付的红利,无论股东直接还是通过代理股东持有公司的股份,塞浦路斯都不征收预扣税。
  (ii) 对于一家作为纳税居民的塞浦路斯公司向另一家作为纳税居民的塞浦路斯公司支付的红利,塞浦路斯不征收预扣税。
  (iii) 对于一家作为纳税居民的塞浦路斯公司向一名作为塞浦路斯共和国居民的自然人个人支付的红利,塞浦路斯征收 20% 预扣税。
 2. 处置证券的利得:资本利得税和所得税全免。
  对于作为塞浦路斯纳税居民的一切公司和个人,处置证券所得的利润不用缴税,无论它是资本利得还是收入所得,该免税规定的适用无需任何最低持股期限标准。这项规定使得塞浦路斯控股公司在塞浦路斯无需缴税即可处置在子公司中的股份,无需缴税即可处置塞浦路斯控股公司的股份,无论相关的避免双重征税条约是否存在。 但是,关于处置证券所得利润全额免除资本利得税的规定不适用于处置拥有不动产的塞浦路斯公司的股份,这样的公司出售不动产和处置股份必须缴纳 20% 的资本利得税。
  按照 2003 年 1 月 1 日起实施的 118(1)2002 号新法,证券包括股份、债券、公债、在塞浦路斯或国外注册成立的公司或其它法律实体的发起人股份或其它证券和优先认股权。 它仅针对买卖证券,不包括期票。对于出售 2003 年 1 月 1 日前后向另一家国外公司购买的股份,只要股份出售发生在 2003 年 1 月 1 日以后,允许所得利润不缴税,不影响股份的价值。
 3. 塞浦路斯控股公司的税收优势。
  “税务与税务规划”网页提到的塞浦路斯公司的税收优势同样适用于塞浦路斯控股公司。

塞浦路斯公司注册
为了能够注册塞浦路斯公司,我们需要实益所有人的以下信息:
– 一个包含 3-4 个公司名称的列表,名称应尽可能多样和原创,按喜好程度排列,用于公司名称申请。对于想要节省时间的客户,我们建议从我们可用的现成公司名单列表中选一个公司名称,该列表可以在我们网站www.indianos.com.cy的主页上找到。
– 对于想要节省公司注册时间的客户,我们建议从我们可用的现成公司名单列表中选一个公司,该列表可以在我们网站www.indianos.com.cy的主页上找到,我们可以在几天内送达公司注册文件。如果客户随后想要变更公司名称,他可以把想要的公司名称发给我们,以便我们能够进行公司名称变更。
– 受益人的全名和地址
– 受益人的护照副本(或者如果客户是一家公司,则公司注册证书副本)。请通过电子邮件发送护照副本(jpeg 格式)。
– 每名股东持股数。一名股东可以持有全部股份。
– 公司宗旨/活动:不可以仅仅简单提一种活动。公司注册官需要知道公司的业务是什么。
– 受益人是否想要享受完全保密/代理董事或股东的好处(阅读更多详情)。
– 受益人将从我们这里得到:证实受益人为公司真实法定所有人的“信托契据”、公司章程和章程细则、公司注册证书、注册地址、董事和秘书、股东名单。

纳税住所、保密与信息披露

纳税住所(管理和控制,代理人):根据塞浦路斯法律,任何塞浦路斯公司都是纳税居民,只有当其管理和控制在塞浦路斯时其利润才能享受 12.5% 的公司税,并利用广大的避免双重征税条约网络的优势。管理与控制所在的地方也就是董事会多数董事居住的地方,董事会会议召开的地方,采取决策的地方,制定总管理方针的地方,因此,想要使公司的管理与控制在塞浦路斯,公司必须有作为塞浦路斯居民的多数代理董事。如果受益人不是塞浦路斯居民,我们会指定塞浦路斯居民身份的代理董事(一直是我们律师事务所的成员)。此外,受益人必须签署《代理董事和股东协议》(如果为了保密还需代理股东)并发回我们,证实我们律师事务所不必为受益人的行为承担责任,因为提供代理人的目的是保密。不签署这样的协议,我们不能提供代理人服务。

保密(代理人)受益人可以选择是否需要保密。如果受益人决定与塞浦路斯的代理董事一起出任公司董事,只要他愿意,他可以董事身份为公司签署一切文件。如果他不想以公司董事的身份出现,他应将合同/文件发给我们,我们将作为代理董事签署,然后发回给他。在上述所有情况下,始终需要代理董事。
公司的股份必须直接或间接完全属于非塞浦路斯居民。个人、公司、合伙企业或信托都可以作为股东。由于不能向持票人发行认股权证,如果要求保密和/或匿名,在有空白转让和信托文书等充分保障的情况下可以利用代理股东。塞浦路斯公司可以有一名或更多名股东。受益人可以出任股东,但是,如果他想要保密而不想出任公司股东,则我们可以为他提供代理股东,在实际操作中,是属于我们律师事务所的一家公司,以“信托”的形式为受益人持有塞浦路斯公司的股份。在此情况下,受益人必须签署《代理股东协议》。此外,受益人将收到“信托契据”文书,证实他是塞浦路斯公司的真实所有人。实际上,只有当客户选择不保密时公司注册官才能掌握公司实益所有人的身份。

信息披露:尚待塞浦路斯共和国议会投票表决的新法将对在相关避免双重征税条约中的条款允许并且塞浦路斯自主独立的塞浦路斯检察总长对披露正式同意的情况下,进行信息披露的可能作出规定。在实际操作中,考虑到现有的司法实践以及根据《经合组织指令》信息只有在出具严重法律案件证据的情况下才能向请求国披露的事实,这意味着检察总长给予批准的情况极其罕见。

安全规定
塞浦路斯公司可以让人登记收费,银行可以指定应收帐款经理控制公司并取代其董事会。股份质押必须在公司注册官处登记,抵押也是如此。
塞浦路斯的公司类别
本事务所首先向客户提供税务规划建议以便其选择适当类别的塞浦路斯公司,然后为客户提供全套塞浦路斯公司注册服务,成立的公司可以从事以下不完全列表显示的各类业务:

 • 控股公司
 • 贸易公司
 • 投资公司
 • 房地产公司
 • 金融公司
 • 特许权公司
 • 再发单据 (Re-Invoicing) 公司、.com/电子商务/网络公司
 • 职介公司
 • 租赁公司
 • 管理公司
 • 销售公司
 • 广告和营销公司
 • 建筑和工程公司
 • 建设和钻探公司
 • 杂志和报纸公司
[: _i=”18″ _address=”18″ /]

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?