מדיניות פרטיות

המבוא

קוסטס אינדיאנוס ושות', ("החברה") מעריכה את הפרטיות והאבטחה של המידע שהמשתמשים ("המשתמש") חולקים עם משרד עורכי הדין על ידי שימוש באתר האינטרנט www.indianos.com.cy ("אתר האינטרנט") ומידע שהם מקבלים מהשימוש שלהם באתר האינטרנט.

על ידי שימוש באתר, המשתמשים מסכימים ומחויבים לציית לתנאים וההגבלות של תקנון זה ולהסכים במפורש לשימוש במידע המסופק באתר זה בהתאם לתנאים וההגבלות.

החברה שומרת לעצמה את הזכויות לפי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את התנאים וההגבלות בכל זמן סביר על ידי הצבת גרסה חדשה באתר האינטרנט. לכן, החברה ממליצה לך לבדוק מעת לעת ולעיין בתנאים וההגבלות כדי שתמיד תתעדכן ותכיר את השינויים.

הנתונים שנאספו דרך האתר

המידע ("הנתונים") שנאסף על ידי משרד עורכי הדין כולל את הנתונים שאינם מאפשרים למשרד עורכי הדין לזהות ישירות משתמש כלשהו כאדם פרטי ("נתונים לא אישיים") ומידע העשוי לזהות משתמש קצה ("נתונים אישיים").

סוגי הנתונים הלא אישיים שעשויים להיאסף כוללים בין היתר, אך אינם מוגבלים ל:

(א) מאפייני מכשיר, לרבות, אך לא רק מזהה מכשיר ייחודי;

(ג) נתונים גיאוגרפיים כגון מיקוד, אזור חיוג ומיקום;

(ג) נתונים גיאוגרפיים כגון מיקוד, אזור חיוג ומיקום;

(ד) כתובת דואר אלקטרוני;

(ה) מידע ספציפי על משתמש הקצה שעלול להתייחס באופן עקיף לאדם;

(ו) נתונים של ספקי אינטרנט של שירותי משתמש קצה (כתובת IP) ו/או

(ז) נתונים אחרים כפי שנדרש באופן סביר על ידי משרד עורכי הדין כדי לשפר את אתר האינטרנט.

אם המשתמש מתחבר לאתר באמצעות קישור מאתר אחר, ייאספו גם כתובת האתר המקשר וכתובת האתר של כל אתר שאליו תתחבר.

משרד עורכי הדין רשאי לאסוף נתונים שנמסרו על ידי המשתמש, כלומר הודעה הנשלחת למשרד עורכי הדין דרך אתר האינטרנט, ונתונים שהמשרד מקבל מהמשתמש באתר לרבות נתונים שעשויים להיות נגישים באמצעות פלטפורמת צד שלישי, אפליקציית אינטרנט או כל שרות אחר.

השימוש בנתונים שנאספו דרך אתר

משרד עורכי הדין משתמש בנתונים מצטברים כדי לנתח את השימוש באתר האינטרנט.

המידע גם מסייע למשרד עורכי הדין לשפר את איכות השירותים המשפטיים שלו.

גילוי והעברת נתונים

משרד עורכי הדין רשאי לחשוף נתונים לשותפים שעמם יש לחברה התחייבויות חוזיות ו/או שיש להם טכנולוגיות הגשה ושירותי תשלום ספציפיים משלהם.

אמצעי ביטחון

משרד עורכי הדין יגן על הנתונים שיתקבלו באתר באופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה על ידי, למשל, אי שימוש במידע לכל מטרה אחרת מלבד ביצוע השירותים הקשורים לפעילותו המשפטית.

למרות שמשרד עורכי הדין נוקט באמצעים מתאימים כדי להגן מפני חשיפה לא מורשית של נתונים, משרד עורכי הדין אינו יכול להבטיח למשתמש שהנתונים שנאספו לעולם לא ייחשפו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תקנון זה ומתן אמצעי אבטחה מושלמים או בלתי חדירים.

המשתמש מאשר שכל מידע שהמשתמש חושף לאורך הפורומים, הבלוגים, התרשימים וכדומה הוא מידע ציבורי שלא יכול להיחשב כפרטיות ולהישמר מחשיפה.

קובצי עוגיות ומידע טכני אחר

משרד עורכי הדין עשוי לשלוח קבצי "עוגיות" למחשב שלך או להשתמש בטכנולוגיות דומות כדי לשפר את החוויה המקוונת שלך באתר האינטרנט שלו וברחבי האינטרנט.

"עוגיות" הן קבצים שיכולים לזהות אותך כלקוח ייחודי ולאחסן את ההעדפות האישיות שלך כמו גם מידע טכני (כולל נתוני לחיצה וזרם לחיצה).

Cookies can either be permanent (i.e., they remain on your computer until you delete them) or temporary (i.e., they last only until you close your browser).

משרד עורכי הדין עשוי להשתמש גם ב"משואות" המנטרות את השימוש שלך באתר האינטרנט.

משואות הן מחרוזות קטנות של קוד המספקות שיטה להעברת תמונה גרפית בדף אינטרנט לצורך העברת נתונים, כגון כתובת ה-IP (פרוטוקול אינטרנט) של המחשב שהוריד את הדף שבו מופיעה משואת האינטרנט, כתובת ה-URL (Uniform Resource Locator) של העמוד בו מופיעה המשואה, הזמן שבו הדף המכיל את המשואה נצפה, סוגי הדפדפן שהביאו את המשואה ומספר הזיהוי של כל עוגייה במחשב שהוצב בעבר על ידי אותו שרת.

כשלעצמם, קובצי עוגיות או משואות אינטרנט אינם מכילים או חושפים מידע אישי מזהה. עם זאת, אם תבחר למסור מידע אישי מזהה, ניתן לקשר מידע זה לנתונים המאוחסנים בעוגיות או במשואות.

על ידי קבלת תנאים והגבלות אלה, אתה מסכים באופן ספציפי לשימוש שלנו בעוגיות ובמשואות אינטרנט כמתואר כאן. אתה רשאי להתאים את הדפדפן שלך כדי לדחות עוגיות ממשרד עורכי הדין.

שינוי ושימור נתונים

משרד עורכי הדין שומר את הנתונים שנאספו בהתאם לתנאים וההגבלות למשך התקופה הדרושה לביצוע המטרות המפורטות בתקנון זה, אלא אם כן נדרשת או מותרת תקופת שמירה ארוכה יותר על פי חוק.

לאחר מכן, אם אין עוד צורך בנתונים שנאספו למטרות המפורטות בתנאים וההגבלות, החברה מוחקת את כל הנתונים שברשותה.

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלו כפופים לחוקי הרפובליקה של קפריסין, לבתי המשפט שלה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל מחלוקת הנובעת מכוח זה או מהשימוש באתר.

פרטי התקשרות

קוסטס אינדיאנוס ושות', עורכי דין ויועצים משפטיים
רח' דיאגורואו 4
בניין קרמייה
קומה 6
משרדים 601 ו- 602
ניקוסיה 1097 – קפריסין
T:  +357 22675231
M: +357 99326135
F:  +357 22669678
W: www.indianos.com.cy

צור קשר!

+357 22675231

שלח לנו הודעה!

indianos@indianos.com.cy

בקר במשרדנו!

דיאגורו 4, בניין קרמייה, משרד 204, ניקוסיה 1097, קפריסין

 

שעות העבודה:

שני – חמישי: 8:30-18:00
שישי: 8:30-14:30