Disclaimer

החומרים הכלולים באתר זה אינם מהווים חוות דעת משפטית או ייעוץ, יש להשתמש בהם באופן אינפורמטיבי, ואינם מייצרים למשרד עורכי הדין קוסטס אינדיאנוס ושות' קשר מקצועי עם המשתמש בו, וכנ"ל אין בכל הודעה הנשלחת למשרד עורכי דין באמצעות אתר זה כדי לייצר קשר מקצועי עם שולחה.

משרד עורכי הדין קוסטס אינדיאנוס ושות' אינו מבטיח את הדיוק המשפטי של תוכן האתר אשר אינו יכול לשמש כאסמכתא לסוגיות משפטיות או עניינים שיש לפתור, והדבר חל על התוכן של אתרים המקושרים אל www.indianos.com.cy אשר לגביו משרד עורכי הדין קוסטס אינדיאנוס ושות' אינו לוקח על עצמו אחריות כלשהי.

משרד עורכי הדין קוסטס אינדיאנוס ושות' אינו יכול לתמוך באחריות כלשהי או לשאת באחריות לנזקים או הפסדים הנובעים מהתוכן או מהשימוש באתר זה.

צור קשר!

+357 22675231

שלח לנו הודעה!

indianos@indianos.com.cy

בקר במשרדנו!

דיאגורו 4, בניין קרמייה, משרד 204, ניקוסיה 1097, קפריסין

 

שעות העבודה:

שני – חמישי: 8:30-18:00
שישי: 8:30-14:30