Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Κώστας Ιντιάνος & Συνεργάτες ως η («Εταιρεία») εκτιμά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που μοιράζονται οι χρήστες (“ο χρήστης”) με το Δικηγορικός Γραφείο χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.indianos.com.cy (“Ιστοσελίδα “) και τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι χρήστες συμφωνούν πλήρως και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και ρητά συναινούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενημερώνει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε εύλογη χρονική στιγμή τοποθετώντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία, σας ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά και να αναθεωρείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ούτως ώστε να ενημερώνεστε συνεχώς και να γνωρίζετε τις αλλαγές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου
Οι πληροφορίες (“Δεδομένα”) που συλλέγονται από την Εταιρεία περιλαμβάνουν τα δεδομένα που δεν επιτρέπουν άμεσα στο δικηγορικό γραφείο να εντοπίσει οποιονδήποτε χρήστη ως άτομο (“μη προσωπικού χαρακτήρα”) και πληροφορίες που μπορούν να προσδιορίσουν τον τελικό χρήστη (“προσωπικά δεδομένα”).

Τα είδη των μη προσωπικών δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

(α) ιδιότητες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αποκλειστικού αναγνωριστικού συσκευής ·
β) πλατφόρμα λογισμικού συσκευών και υλικολογισμικό
(γ) γεωγραφικά δεδομένα όπως ταχυδρομικός κώδικας, κωδικός περιοχής και τοποθεσία ·
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ·
ε) ορισμένες ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τελικό χρήστη, οι οποίες ενδέχεται να αναφέρονται έμμεσα στο άτομο ·
στ) δεδομένα των υπηρεσιών τελικών χρηστών του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (διεύθυνση IP) ή / και
(ζ) άλλα δεδομένα, όπως εύλογα απαιτεί το Δικηγορικό Γραφείο για την ενίσχυση της ιστοσελίδας.

Εάν ο χρήστης συνδεθεί στον ιστότοπο μέσω συνδέσμου από άλλον ιστότοπο, θα συλλεχθεί επίσης η διεύθυνση URL του ιστότοπου σύνδεσης και η διεύθυνση URL οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο συνδέεστε.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει δεδομένα που παρέχονται από το χρήστη, δηλαδή μήνυμα που αποστέλλεται στην εταιρεία μέσω δικτυακού τόπου και δεδομένα που λαμβάνει το δικηγορικό γραφείο από τον χρήστη του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που είναι προσβάσιμα μέσω πλατφόρμας τρίτου μέρους, εφαρμογής Ιστού (web application) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας.

Η χρήση δεδομένων που συλλέγονται μέσω ιστότοπου
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα στο σύνολο τους, για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου.
Οι πληροφορίες βοηθούν επίσης το δικηγορικό γραφείο να βελτιώσει την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών του.

Αποκάλυψη και μεταφορά δεδομένων
Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύπτει δεδομένα σε συνεργάτες με τους οποίους έχει συμβατικές υποχρεώσεις ή / και οι οποίες έχουν τις δικές τους ειδικές τεχνολογίες εξυπηρέτησης και υπηρεσίες πληρωμών.

Μέτρα ασφαλείας
Η δικηγορική εταιρεία θα προστατεύσει τα δεδομένα που έχουν ληφθεί στον ιστότοπο κατά τρόπο που είναι συνεπής με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, π.χ. επειδή δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις νομικές της δραστηριότητες.
Αν και το Δικηγορικό Γραφείο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις δεδομένων, ωστόσο δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ με τρόπο που να είναι ασυμβίβαστος με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και η παροχή ασφαλών μέτρων είναι τέλεια ή αδιαπέραστα.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που ο χρήστης αποκαλύπτει σε όλα τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τα διαγράμματα ή παρόμοια είναι δημόσιες πληροφορίες και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απόρρητα και να αποθηκευτούν από την αποκάλυψη.

Cookies και άλλες τεχνικές πληροφορίες
Η Δικηγορική Εταιρεία μπορεί να στείλει “cookies” στον υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσει την online εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της και στο Internet.
Τα “cookies” είναι αρχεία που μπορούν να σας αναγνωρίσουν ως μοναδικό πελάτη και να αποθηκεύσουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις καθώς και τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ροής μέσω κλικ και ροής δεδομένων ροής).
Τα cookies μπορούν είτε να είναι μόνιμα (δηλ. να παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε) είτε προσωρινά (δηλ. να διαρκούν μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης).

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί “beacons” που παρακολουθούν τη χρήση της τοποθεσίας Web. Τα “beacons” είναι μικρές σειρές κώδικα που παρέχουν μια μέθοδο για την παράδοση μιας γραφικής εικόνας σε μια ιστοσελίδα με σκοπό τη μεταφορά δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP (Internet Protocol) του υπολογιστή που κατέβαλε τη σελίδα στην οποία εμφανίζεται ο Web beacon. Η διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) της σελίδας στην οποία εμφανίζεται ο φάκελος, ο χρόνος εμφάνισης της σελίδας που περιέχει το beacon, οι τύποι του προγράμματος περιήγησης που έλαβε το beacon και ο αριθμός ταυτοποίησης οποιουδήποτε cookie στον υπολογιστή που είχε τοποθετήσει προηγουμένως ο συγκεκριμένος διακομιστής.
Από μόνα τους, τα cookies ή τα Web beacons δεν περιέχουν ή αποκαλύπτουν προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα cookies ή τα beacons.
Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνείτε συγκεκριμένα με τη χρήση των cookies και των Web beacons όπως περιγράφεται εδώ. Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies από το δικηγορικό γραφείο.

Τροποποίηση και διατήρηση δεδομένων
Η εταιρία διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση των σκοπών που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη προθεσμία διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο.

Στη συνέχεια, αν η ημερομηνία που συλλέγεται δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η Εταιρεία διαγράφει όλα τα δεδομένα που διαθέτει.

Κυβερνητικός νόμος
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα δικαστήρια των οποίων έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτές ή τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Costas Indianos & Co, Advocates & Legal Consultants
4, Diagorou Street
Kermia Building
6th Floor
Offices 601 & 602
1097 Nicosia – Cyprus

T: +357 22675231
M: +357 99326135
F: +357 22669678
W: www.indianos.com.cy

 

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ