Μετανάστευση

Μόνιμη Ευρωπαϊκή Κατοικία στην Κύπρο

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2) των Κανονισμών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η Άδεια Μετανάστευσης εκδίδεται σε αιτούντες τρίτων χωρών σε περιπτώσεις επενδύσεων που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Επενδύστε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

  • Αγορά συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έως δύο νέων ακινήτων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς ακινήτου από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές.
  • Αγορά συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έως δύο μεταχειρισμένων ή νέων ακίνητων μη οικιστικών ακινήτων άλλων τύπων ακινήτων όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία ή συναφή κτηματομεσιτικά έργα ή συνδυασμός αυτών.
  • Επενδύστε 300.000 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει αποδεδειγμένη φυσική παρουσία στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτομα.
  • Επενδύστε 300.000 ευρώ σε μερίδια Επενδυτικών Ταμείων AIF, AIFLNP ή RAIF (του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου).

Το ποσό της επένδυσης αυξάνεται σε περίπτωση που εκδοθεί Άδεια Μετανάστευσης και σε παιδιά του αιτούντος που είναι άνω των 18 ετών και δεν εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα.

Ο αιτών θα πρέπει, εκτός από την επένδυση, να παρέχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ, καθώς και 15.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο σύζυγο και 10.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Η πηγή εισοδήματος πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό και μπορεί να περιλαμβάνει μισθούς εργασίας, συντάξεις, ενοίκια, τόκους καταθέσεων και μερίσματα από μετοχές.

Επιπτώσεις & ευκαιρίες της Μόνιμης Ευρωπαϊκής κατοικίας στην Κύπρο

Δεν είναι απαραίτητο για τον αιτούντα να διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, ωστόσο ο αιτών έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται την Κύπρο μία φορά κάθε δύο χρόνια απαιτείται (ο αιτών δεν μπορεί να μείνει μακριά από την Κύπρο για περισσότερα από 2 χρόνια) διαφορετικά η άδεια μετανάστευσης του/της ακυρώνεται αυτόματα .

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής.

Ο αιτών πρέπει να αποκτήσει κατοικία στην Κύπρο εντός του πρώτου έτους με αγορά/ενοικίαση ακινήτου εκτός εάν η επένδυση γίνει σε ακίνητο κατοικίας.

Η διαμονή ισχύει για τη σύζυγο και τα παιδιά του αιτούντος κάτω των 25 ετών.

Η όλη διαδικασία μπορεί να διευθετηθεί χωρίς παρουσία στη χώρα, εκτός από τη βιομετρική σύλληψη για την οποία οι αιτούντες πρέπει να είναι παρόντες στην Κύπρο.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν ετήσια αποδεικτικά στοιχεία για τη διατήρηση της επένδυσής τους.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης με τις τοπικές αρχές είναι περίπου δύο μήνες

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ