Επιχειρήματική Ενότητα: Μετεγκατάσταση στην Κύπρο

Φορολογικές ελαφρύνσεις

  • Φορολογικές ελαφρύνσεις για υψηλόμισθα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο: Τα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο με ετήσιο εισόδημα άνω των € 100.000 που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου επωφελούνται από μια φορολογική απαλλαγή 50% επί του μισθού για περίοδο 10 ετών.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις για μη κατοικούντα άτομα που απασχολούνται στην Κύπρο: Τα άτομα που διέμεναν στο εξωτερικό πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο και έγιναν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου επωφελούνται από μια φορολογική απαλλαγή 20% από το μισθό με ανώτατο ποσό απαλλαγής τα € 8.550.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτάται στο εξωτερικό: Τα άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και παρέχουν υπηρεσίες εκτός Κύπρου για περισσότερες από 90 ημέρες το χρόνο σε ένα εργοδότη μη κάτοικο Κύπρου ή μια ξένη μόνιμη εγκατάσταση ενός εργοδότη κάτοικου Κύπρου επωφελούνται από απαλλαγή 100% επί του εισοδήματος που προέρχεται από τις υπηρεσίες αυτές.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις για τα συνταξιοδοτικά : Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη που σχετίζεται με προηγούμενη απασχόληση που παρέχεται στο εξωτερικό φορολογούνται 5% επί της σύνταξης άνω των € 3.420.
  • Φορολογική απαλλαγή για την ασφάλιση ζωής και εγκεκριμένα ταμεία : Τα άτομα επωφελούνται από πλήρη φορολογική απαλλαγή σε οποιαδήποτε αποπληρωμή κατ’ αποκοπήν ποσού που σχετίζεται με την ασφάλιση ζωής ή εγκεκριμένα ταμεία.
  • Χαμηλή εισφορά κοινωνικής ασφάλισης : Η εισφορά της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι σε 7,8% στο ακαθάριστο εισόδημα του εργαζομένου με μέγιστο ετήσιο μισθό € 54.396.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ