Επιχειρήματική Ενότητα: Μετεγκατάσταση στην Κύπρο

Φορολογικά πλεονεκτήματα Κύπρου

 • Αναβαθμισμένη αξιολόγηση του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ σε «Μεγάλο ΒαθμόΣυμμόρφωσης» , συμβατότημεα με ΕΕ και του ΟΟΣΑ, CRS, ΕΟΙ, BEPS, FATCA / πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ
 • Ένας από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές εταιρικού εισοδήματος στην ΕΕ στο 12,5%
 • Απαλλαγή από τη συμμετοχή σε μερίσματα
 • Απαλλαγή από το φόρο επί των κερδών από πώληση χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες)
 • Καμία παρακράτηση φόρων
 • Κανένας φόρος διαδοχής
 • Καμία φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών (εκτός από τη διάθεση ακινήτων στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο)
 • Καθόλου κανόνες υποκεφαλαφιοδότησης
 • Καθόλου κανόνες Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC)
 • Πλασματική Αφαίρεση Τοκου (ΝΙD) για επενδύσεις σε κυπριακές εταιρείες
 • Φορολογικά ευνοϊκό καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
 • Φορολογικά ευνοϊκό καθεστώς για τα άτομα με απασχόληση στην Κύπρο η οποία υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ετησίως, υπάρχει μια εξαίρεση από το φόρο εισοδήματος της τάξης του 50%, που ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια της απασχόλησης στην Κύπρο, και εφαρμόζεται σε πρόσωπα που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για οποιαδήποτε 3 από τα 5 τελευταία οικονομικά έτη πριν από την έναρξη της απασχόλησης στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου φορολογικού έτους)
 • Φορολογικά ευνοϊκό καθεστώς για τα άτομα με απασχόληση στην Κύπρο κάτω από 100.000 ευρώ ετησίως που μεγεγκαταστάθηκαν στην Κύπρο για την υποστήριξη των εργασιών της εταιρείας, υπάρχει μια εξαίρεση της τάξης του 20% επί του εισοδήματος απασχόλησης στην Κύπρο ενός ατόμου (που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος), με ανώτατο όριο τα € 8.550 ετησίως, η οποία ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια της απασχόλησης στην Κύπρο. Αυτό το καθεστώς απαλλαγής ισχύει μέχρι το έτος 2020.
 • Νομοθεσία Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Start-Up)
  Η Κύπρος παρέχει φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ.Οι επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι εξής:
  • Υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις:το κόστος Ε&Α αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνόλου του λειτουργικού κόστους σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη
  • Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (start-ups):Αξιολόγηση με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ