Επιχειρήματική Ενότητα: Μετεγκατάσταση στην Κύπρο

Η έννοια της φορολογικής απαλλαγής Μη Κατοικίας για Φορολογικούς Κατοίκους Κύπρου

Σύμφωνα με την έννοια της Μη-Κατοικίας που εισάχθηκε τον Ιούλιο του 2015, ένα άτομο που ζει πάνω από 183 ημέρες το χρόνο στην Κύπρο και ως εκ τούτου είναι Φορολογικός Κάτοικος στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, και δεν διατηρεί την κατοικία του/της στην Κύπρο απαλλάσσεται από το φόρο ΕΕΑ (Έκτακτη Εισφορά Άμυνας).

Τα μη κατοικούντα άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι θα εξαιρούνται από τους παρακάτω φόρους αν η πηγή εισοδήματος είναι εντός ή εκτός Κύπρου:
• 17% ΕΕΑ (Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα) επί των μερισμάτων
• 30% ΕΕΑεπί του επιτοκίου καταθέσεων
• 2,25% (3%πάνω σε 70%) ΕΕΑ επί των εισοδημάτων από ενοίκα

Η έννοια μη-κατοικίας ισχύει για:
-ένα άτομο που δεν έχει την κατοικία καταγωγής στην Κύπρο, ή
-ένα άτομο που ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για λιγότερο από 17 χρόνια από τα τελευταία 20 χρόνια πριν από την αντίστοιχη φορολογική περίοδο.

Η έννοια μη κατοικίας δεν ισχύει για ένα άτομο που έχει για κατοικία προέλευσης του την Κύπρο λόγω του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου Κεφ 195 ή είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου στο πλαίσιο του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος για τουλάχιστον 17 χρόνια από τα τελευταία 20 έτη που προηγούνται του σχετικού φορολογικού έτους, ανεξάρτητα της κατοικίας προέλευσης του ατόμου, που όμως, δεν ισχύει σε 2 περιπτώσεις:

(1) σε περίπτωση που το άτομο διατηρεί μια κατοικία επιλογής εκτός Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο Κεφ. 195 και δεν υπήρξε φορολογικός κάτοικος Κύπρου στο πλαίσιο του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος για κάθε περίοδο 20 ετών που προηγούνται του σχετικού φορολογικού έτους, η κατοικία επιλογής συνεπάγει την πρόθεση να αποκτήσει την κατοικία και να την κάνει την μόνιμη κατοικία του/της,

(2) σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει υπάρξει φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 συνεχών ετών πριν να είχε σε ισχύ η νέα έννοια Μη Κατοικίας στις 16 Ιουλίου 2015.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ