Επιχειρηματική Ενότητα

Ταμεία Επενδύσεων

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομική συνδρομή σε πελάτες που επιθυμούν να ιδρύσουν Κυπριακό Ταμείο Επενδύσεων, και συνεργάζεται με διαχειριστές ταμείων επενδύσεων.

Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων Κύπρου (ΟΕΕ) / Cyprus Alternative Investment Funds (AIFs)

Οι ΟΕΕ είναι εξουσιοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΚΕΕΕ), την Αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία και τη ρύθμιση των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο.

Nομική μορφή: Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (VCIC), Επενδυτικός συνεταιρισμός, Κοινό Ταμείο (ΟΕΕ με απεριόριστο αριθμό ατόμων).

Δομή: Ενιαίο Ταμείο ή ένα Ταμείο ομπρέλας ‘Umbrella Fund’.

Τύπος: Απεριόριστος αριθμός επενδυτών (UNP) που διατίθεται στο εμπόριο σε λιανικούς ή καλά ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές, ή Περιορισμένος αριθμός επενδυτών (LNP), έως 50, που διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε καλά ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές.

Διαχείριση: διαχείριση αυτο-διαχειριζόμενη ή διαχειριζόμενη εξωτερικά, και υπόκειται η όχι στο AIFMD (Alternative Investment Fund Manager Directive) ανάλογα με το ποσό της αξίας του ταμείου.

Ελάχιστο κεφάλαιο: Εξαρτάται εάν διαχειρίζεται εξωτερικά, εάν αυτο- διαχειρίζεται με UNP, η αυτο- διαχειρίζεται με LNP.

Εγγεγραμμένοι ΟΕΕ (‘Raifs’)

Το RAIF είναι ένα AIF με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Υπόκειται σε εξουσιοδότηση από τον εξωτερικό διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΟΕΕ), όχι την Cysec.
Μπορεί να διαχειρίζεται μόνο εξωτερικά.
Μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε καλά ενημερωμένους και / ή επαγγελματίες επενδυτές.
Μπορεί να δημιουργηθεί ως: Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (VCIC), Επενδυτικός συνεταιρισμός, Κοινό αμοιβαίο Ταμείο.

Ταμεία ΟΣΕΚΑ / UCITS Funds

Τα ταμεία ΟΣΕΚΑ (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) είναι χαρτοφυλάκια συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν σε κινητές αξίες ή / και σε άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά μέσα που λειτουργούν με βάση την αρχή της κατανομής των κινδύνων και παρέχουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

Ένα ταμείο ΟΣΕΚΑ μπορεί να συσταθεί με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Κοινό Ταμείο (ΤΣ), Μεταβλητή εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίου (VCIC)

Ελάχιστο κεφάλαιο: Εξαρτάται εάν γίνεται αυτοδιαχείριση, η εάν διαχειρίζεται τρίτος.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ