Επιχειρηματική Ενότητα

Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο

 

Το Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο είναι ένας από τους κύριους τομείς πρακτικής του δικηγορικού γραφείου. Το γραφείο παρέχει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, έτσι ώστε οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις πιο αποτελεσματικές νομικές δομές σύμφωνα με τη φορολογική βελτιστοποίηση, την επιχειρηματική στρατηγική και το λειτουργικό τους μοντέλο.

Οι νομικές δομές και οι εταιρικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εγγραφή Εταιρειών (Κύπρος και άλλες δικαιοδοσίες)
  • Υπηρεσίες θεματοφυλάκιου
  • Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα (CIT)
  • Υπηρεσίες διαχειριστή Καταπιστεύματος
  • Διασυνορικές πράξεις
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Εγγραγή με διεθνή θποκαταστήματα επιχειρήσεων
  • Εγγραγή Διεθνών Συνεταιρισμών Κύπρου
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Συμφωνίες (σύνταξη & εκτέλεση)
  • Επαναπατρισμός κυπριακών & ξένων εταιρειών
  • Υπηρεσίες Escrow Agent για Συμφωνητικά Escrow
  • Κοινοπραξία & Διεθνείς Συναλλαγές
  • Συμφωνητικά κατόχων μετοχών, αγορά μετοχών, κτλ.
  • Έλεγχος Οργανόγραμμα στον Έφορο Εταιρειών
  • Έλεγχος επιχείρησης / εταιρίας στον Έφορο Εταιρειών
  • Εκκαθάριση Επιχειρήσεων / εταιρειών
  • Νομικές σθμβουλές
  • Τραπεζικοί λογαριασμοί

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ