Επιχειρηματική Ενότητα

Εταιρεία Παροχής Κρυπτό-νομισμάτων & Περιουσιακών Στοιχείων

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει την απαραίτητη νομική βοήθεια όσον αφορά την επιχειρησιακή δομή, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και το σχετικό εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο στους επενδυτές που επιθυμούν να καταγράψουν μια CASP (Εταιρεία παροχής κρυπτό-νομισμάτων / Provider Services Asset Services) με την CYSEC (Cyprus Securities & Exchange Commission) με τρεις διαθέσιμες επιλογές:

CASP της κατηγορίας 1 με αρχικό κεφάλαιο € 50.000 που παρέχουν κρυπτό-νομισματικές συμβουλές επενδύσεων περιουσιακών στοιχείων.

CASP της κλάσης 2 με αρχικό κεφάλαιο € 125.000 που παρέχει κρυπτό-νομισματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταξύ άλλων :

  • Υποδοχή και μετάδοση παραγγελιών.
  • Εκτέλεση παραγγελιών για λογαριασμό των πελατών.
  • Ανταλλαγή μεταξύ των κρυπτό-νομισμάτων και μεταξύ των κρυπτό-νομισμάτων και συνηθής νομισμάτων.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου.
  • Τοποθέτηση και/ή αναδοχή κρυπτό-νομισμάτων χωρίς σταθερή δέσμευση.
  • Παροχή και/ή συμμετοχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διανομή, την προσφορά ή/και την πώληση κρυπτό-νομισματικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής προσφοράς.

CASP της κλάσης 3 με αρχικό κεφάλαιο € 150.000 που παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την τάξη 1&2 καθώς και :

  • Μεταφορά, διαχείριση, μεταφορά, εκμετάλλευση ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας, των κρυπτό-νομισμάτων ή των κρυπτογραφικών κλειδιών που επιτρέπουν τον έλεγχο των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Τοποθέτηση και/ή αναδοχή κρυπτό-νομισμάτων με σταθερή δέσμευση.
  • Πολυμερείς λειτουργίες που έχουν ως αποτέλεσμα συναλλαγή που περιλαμβάνει πολλαπλούς αγοραστές και πωλητές κρυπτό-νομισμάτων.

Τα CASP που έχουν ήδη καθιερωθεί στον ΕΟΧ και έχουν εγγραφεί σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές για την AML/CFT (Anti-money laundering / Counter Financing of terrorism) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή ως CASP με την CYSEC.

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ – Πεμ: 8:30 π.μ - 18:00 μ.μ
Παρ: 8:30 π.μ - 14:30 μ.μ